11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků ČR

Organizační výbor srdečně zve historičky a historiky nejrůznějších metodologických a tematických orientací, všech akademických hodností, všech stupňů studia, z nejrůznějších institucí zabývajících se historií (muzea, památkové ústavy, archivy). Setkání je určeno rovněž pro učitelky a učitele základních a středních škol, pro ty, jimž se stala historie koníčkem i životním posláním. Srdečně přivítáme i historičky a historiky ze zahraničních institucí, stejně jako kolegyně a kolegy z příbuzných oborů.

Více informací naleznete na stránkách sjezdu http://historieolomouc2017.upol.cz/

Tematické weby

Košík