Aktivity ústavu k 30. výročí sametové revoluce

K letošnímu 30. výročí 17. listopadu 1989 připravuje náš ústav pestrý program pro laickou i odbornou veřejnost. Jeho součástí budou přednášky, besedy, konference, ale i nové knižní publikace. Přinášíme vám předběžný přehled akcí i knih, na které se můžete těšit:

9. září – 4. října

Filmový cyklus ,,Byli jsme to my?“ (Kino Ponrepo)

Cyklus Byli jsme to my? představuje několik československých filmů, jež vznikly kolem přelomového roku 1989, od jehož uplynutí si v tomto roce připomínáme třicet let. Pořádá Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Do dobového kontext většinu filmů uvedou historici a historičky zabývající se výzkumem dějin pozdního socialismu a postsocialismu.

16. září – 18. listopadu

Rozhlasový cyklus ,,Po sametu“ (Radio Wave)

Radio Wave připravilo ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR k výročí dokumentárně-reportážní sérii Po sametu. Chce přiblížit polistopadové události posluchačům, kteří je nezažili nebo je vnímali dětskýma očima. Cyklus se zaměřuje na deset zásadních milníků, které ovlivnily naši současnost, a osobnosti, jejichž rozhodnutí měnila podobu české společnosti.

17.–18. září

Mezinárodní konference „How We Remember. The Memory of Communism – Its Forms, Manifestations, Meanings“ (Goethe-Institut v Praze)

Třicáté výročí událostí roku 1989 je vhodnou příležitostí nejen k bádání a diskusím o vývoji, jenž vedl na konci 80. let k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Může být také podnětem k debatě, jak se v uplynulých třiceti letech vytvářela a proměňovala paměť na komunismus a jaký měla a má reflexe komunistické minulosti vliv na vývoj po roce 1989. Konferenci Co si pamatujeme. Paměť komunismu, její podoby, projevy a významy pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR s podporou partnerů European Network Remembrance and Solidarity, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Deutsches Historisches Institut Warschau, Goethe-Institut Tschechien, Heinrich-Böll-Stiftung Prag, Strategie AV21 a Českého rozhlasu Plus.

25.–26. září

Mezinárodní workshop „Konečně sami: Národní stát, reprezentace a suverenita ve střední Evropě po roce 1989“ (České centrum Bratislava)

Jedním z důsledků roku 1989 ve střední a východní Evropě byl zánik nadnárodních institucí někdejšího východního bloku, zejména Rady vzájemné hospodářské pomoci a Varšavské smlouvy. Rozpadly se také všechny tři federace – Sovětský svaz, Jugoslávie i Československo. Touha po větší politické samostatnosti národních států a současně potřeba nového institucionálního zapojení rámovaly politický vývoj celého regionu. Workshop, který společně pořádají Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav SAV, Česká centra a Katedra politológie FiF UK, svede dohromady současné badatele a badatelky s aktéry tehdejších událostí, studenty i širší veřejností.

21. října

Přednáška Miroslava Vaňka „Listopad 1989: Mezi symbolem a historií“ (Palác Žofín)

Často se setkáváme tvrzením, že listopad 1989 byl pouhým výsledkem změn v mezinárodní situaci a že domácí události hrály spíše jen marginální roli. Ať už toto výročí vnímáme jakkoliv, rozhodně jde i po třiceti letech o „živý svátek“, který ve společnosti silně rezonuje. Autor přiblíží podmínky před rozhodujícím datem 17. listopadu 1989, vliv vnějších i vnitřních faktorů i ohlasy na tyto události v následujících letech. Vyjde v Nakladatelství Academia v edici Slavnostní přednášky AV ČR.

6.–8. listopadu

Mezinárodní konference „Demokratická revoluce 1989. Třicet let poté“ (Senát Parlamentu ČR)

Konference pořádaná Senátem Parlamentu ČR, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Akademií věd ČR se zaměří na témata spojená s mezinárodními i domácími souvislostmi pádu komunistického režimu a jeho následnou transformaci. Jak se dnes vnímá generace studentů z r. 1989? Co se během listopadových událostí odehrávalo v politických institucích? Jakou cestu ušla česká média? A jak se změnila česká společnost? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět odborníci z oblasti historie, sociologie, politologie a psychologie z českých i zahraničních vědeckých výzkumných institucí.

6. listopadu – 5. prosince

Výstava „Havel na Hrad – Příběh roku 1989“

Výstavu připravil Národní archiv u příležitosti 30. výročí přelomových událostí roku 1989 ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Knihovnou Václava Havla, Archivem Kanceláře prezidenta republiky a Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR. Ideovým záměrem výstavy je na půdorysu cesty Václava Havla od disentu na Hrad dokumentovat přerod naší společnosti z totalitní na demokratickou a zároveň představit bohatství archivních fondů a sbírek Národního archivu odborné i laické veřejnosti.

11.–17. listopadu

Týden vědy a techniky AV ČR

Devatenáctý ročník vědeckého festivalu Akademie věd České republiky s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ je věnován také výročí demokratické revoluce 1989.

Listopad 1989: Cestou k demokracii: výstava (11.–17. 11.)
Osudy českých vědců a vědkyň v exilu 1948–1989: přednáška (14. 11.)
Sto studentských (r)evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě: přednáška (16. 11.)
Disent a dnešek. Panelová diskuse o významu disentu v minulosti a dnes (16. 11.)
Sametová revoluce po třiceti letech: promítání dokumentu a beseda s pamětníky (16. 11.)
Videomapping na budovu Akademie věd ČR k 30. výročí 17. 11. 1989 (16. 11.)
Listopad 1989 ve vzpomínkách zahraničních bohemistů a historiků: panelová diskuse (17. 11.)

13. listopadu

„Stálo to za to: Večer k 30. výročí 17. listopadu 1989“ (Kulturní centrum Kaštan)

Večer s kulturním programem pořádají Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Popmuseum a KC Kaštan.

16. listopadu

„Třicátý krok ke svobodě“ (Divadlo Ponec)

Za účasti studentů roku 1989 proběhne oficiální křest knihy Sto studentských evolucí (Academia) a druhého přepracovaného vydání knihy Sto studentských revolucí (Karolinum). Publikace kolektivu pod vedením Miroslava Vaňka vycházejí z výzkumu dvou časosběrných orálně historických projektů, které se věnovaly studentským aktivistům z roku 1989 a které od sebe dělí dvacet let. V průběhu večera bude také v premiéře uveden dokument České televize Sto studentských (r)evolucí.

6. –7. prosince

Mezinárodní konference „Beyond 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions. A Global Approach“ (Karolinum, FF UK a Francouzský institut v Praze)

Třicáté výročí pádu komunistických režimů ve státech střední a východní Evropy (a zároveň patnácté jejich evropské integrace) je jedinečnou příležitostí k reflexi revolučních zkušeností a změn režimů v různých historických kontextech. Cílem konference, kterou organizují CEFRES, FF UK, FSV UK, ÚSD AV ČR a ERC Projekt „Tarica“, je nabídnout prostřednictvím srovnávacího přístupu širší a nové akademické perspektivy přeměn režimů a přechodů k demokracii.

 

Tematické weby

Košík