Aktivity ústavu k 30. výročí sametové revoluce

K letošnímu 30. výročí 17. listopadu 1989 připravuje náš ústav pestrý program pro laickou i odbornou veřejnost. Jeho součástí budou přednášky, besedy, konference, ale i nové knižní publikace. Přinášíme vám předběžný přehled akcí i knih, na které se můžete těšit:

9. září – 4. října

Filmový cyklus ,,Byli jsme to my“ (kino Ponrepo)

Cyklus Byli jsme to my? představuje několik československých filmů, jež vznikly kolem přelomového roku 1989, od jehož uplynutí si v tomto roce připomínáme třicet let. Pořádá Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Do dobového kontext většinu filmů uvedou historici a historičky zabývající se výzkumem dějin pozdního socialismu a postsocialismu.

16. září

První díl rozhlasového cyklu ,,Po sametu“ (Radio Wave)

Radio Wave připravilo ve spolupráci s ÚSD k výročí takzvané sametové revoluce dokumentárně-reportážní sérii Po sametu. Chceme přiblížit polistopadové události posluchačům, kteří je nezažili nebo je vnímali dětskýma očima. Vybrali jsme deset zásadních milníků, které ovlivnily naši současnost, a osobnosti, jejichž rozhodnutí měnila podobu české společnosti.

17.–18. září

Mezinárodní konference „How We Remember. The Memory of Communism – Its Forms, Manifestations, Meanings“ (Goethe-Institut v Praze)

Třicáté výročí událostí roku 1989 je vhodnou příležitostí nejen k bádání a diskusím o vývoji, jenž vedl na konci 80. let k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Může být také podnětem k debatě, jak se v uplynulých třiceti letech vytvářela a proměňovala paměť na komunismus a jaký měla a má reflexe komunistické minulosti vliv na vývoj po roce 1989. Konference Co si pamatujeme. Paměť komunismu, její podoby, projevy a významy bude probíhat v angličtině a češtině/slovenštině a simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny.

25.–26. září

Mezinárodní workshop „Konečně sami: Národní stát, reprezentace a suverenita ve střední Evropě po roce 1989“ (České centrum Bratislava)

Jedním z důsledků roku 1989 ve střední a východní Evropě byl zánik nadnárodních institucí někdejšího východního bloku, zejména Rady vzájemné hospodářské pomoci a Varšavské smlouvy. Rozpadly se také všechny tři federace – Sovětský svaz, Jugoslávie i Československo. Touha po větší politické samostatnosti národních států a současně potřeba nového institucionálního zapojení rámovaly politický vývoj celého regionu. Workshop, který společně pořádají Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav SAV, Česká centra a Katedra politológie FiF UK, svede dohromady současné badatele a badatelky s aktéry tehdejších událostí, studenty i širší veřejností.

30. září

Vydání publikace Miroslava Vaňka „Listopad 1989: Mezi symbolem a historií“ (Nakladatelství Academia, edice Slavnostní přednášky AV ČR)

Často se setkáváme tvrzením, že listopad 1989 byl pouhým výsledkem změn v mezinárodní situaci a že domácí události hrály spíše jen marginální roli. Ať už toto výročí vnímáme jakkoliv, rozhodně jde i po třiceti letech o „živý svátek“, který ve společnosti silně rezonuje. Autor přiblíží podmínky před rozhodujícím datem 17. listopadu 1989, vliv vnějších i vnitřních faktorů i ohlasy na tyto události v následujících letech.

21. října

Přednáška Miroslava Vaňka „Listopad 1989: Mezi symbolem a historií“ (Palác Žofín)

6.–8. listopadu

Mezinárodní konference „Demokratická revoluce 1989. Třicet let poté“ (Senát Parlamentu ČR)

11. listopadu

Vernisáž výstavy „Listopad 1989: Cestou k demokracii“ (Galerie Věda a umění Akademie věd ČR)

13. listopadu

„Stálo to za to“. Večer k 30. výročí 17. listopadu 1989 v kulturním centru Kaštan

Předkřest knih Sto studentských revolucí a Sto studentských evolucí + doprovodný program v Popmuseu „Devětaosmdesátej Revisited“ (výstava) + koncert: Čistírna, Našrot, The Agony, Plexis (Bělohorská 150, Praha 6).

16. listopadu

Týden vědy a techniky AV ČR

„Sametová revoluce po třiceti letech“ (promítání dokumentu a beseda s pamětníky)
„Sto studentských (r)evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě“ (přednáška)
„Listopad 89. Cesta ke svobodě“ (videomapping na budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1)

16. listopadu

Křest knih „Sto studentských evolucí“ a „Sto studentských revolucí“ + premiéra dokumentu ČT „Sto studentských (r)evolucí“ (Divadlo Ponec)

Miroslav Vaněk a kol.: Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě. Jednadevadesát rozhovorů se studentskými vůdci listopadové revoluce. Jak tehdejší vysokoškoláci vzpomínají na revoluční dny a jak hodnotí současný vývoj společnosti?

17. listopadu

Týden vědy a techniky AV ČR

„Listopad 1989 ve vzpomínkách zahraničních bohemistů a historiků“ (panelová diskuse s předními zahraničními bohemisty a historiky z Dánska, USA, Španělska a Německa nad tématem událostí listopadu 1989 z historické a pamětnické perspektivy)

Tematické weby

Košík