Nový tematický web 100 studentských (r)evolucí

Seznamte se s životními příběhy studentů z listopadu 1989, podívejte se na dokument, který vznikl ve spolupráci s Českou televizí, nebo si zahrajte některou z dobových protestních počítačových her.

www.studenti89.usd.cas.cz

Nový web je jedním z výstupů projektu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná interviews po dvaceti letech podpořeného Grantovou agenturou ČR. Orálně-historické rozhovory realizoval v letech 2017–2018 tým tazatelů a tazatelek z Centra orální historie ÚSD AV ČR, v.v.i., pod vedením Miroslava Vaňka.

Rozhovory volně navazují na životopisné rozhovory pořízené před dvaceti lety (v letech 1996–1998) v rámci projektu Studenti v období pádu komunismu v Československu: Životopisná interviews (viz též Miroslav Vaněk a kol.: Sto studentských revolucí, Karolinum 2019, 2. rozš. vyd.). Všechny textové, zvukové a obrazové úryvky z rozhovorů uveřejněné na těchto webových stránkách byly autorizovány a vyjadřují výhradně postoje a názory jednotlivých pamětníků a pamětnic, tj. nejsou stanoviskem řešitelů výše zmíněné aktivity či grantového projektu. Odpovědi na otázky v textové podobě byly redakčně upraveny (srv. Miroslav Vaněk a kol.: Sto studentských evolucí, Academia 2019), ve většině případů se proto liší od uveřejněného zvukového či audiovizuálního záznamu.

Tematické weby

Košík