Nejstarší vydání Sešitů ÚSD nově v digitální podobě

Nově jsme mezi elektronické publikace zařadili nejstarší (a fyzicky často již nedostupná) vydání ediční řady Sešitů Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, která byla založena v roce 1992. Edice byla od svého počátku zamýšlena jako publikační základna pro zveřejňování dokumentů a materiálových studií z oboru soudobých dějin Československa. Nejstarší Sešity mají převážně pracovní charakter a jejich cílem bylo přinášet dílčí výsledky dlouhodobých badatelských záměrů tehdejších vědeckých pracovníků (zejména Karla Kaplana). Novější vydání již splňují náležitosti kladené na individuální či kolektivní monografie, včetně poznámkového aparátu.

Postupně uveřejníme všechny publikované Sešity od roku 1992 do roku 2002 ve zdigitalizované podobě (fulltextově vyhledatelné PDF). Seznam je průběžně aktualizován a naleznete jej zde.

Digitalizace Sešitů ÚSD AV ČR byla finančně podpořena programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) v rámci aktivity ,,Dokumentační středisko ÚSD AV ČR“.

logo_strategie_21-300x174

Thematic webs

Basket