Sešity ÚSD v digitální podobě

Nově jsme mezi elektronické publikace zařadili nejstarší (a fyzicky často již nedostupná) vydání ediční řady Sešitů Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, která byla založena v roce 1992. Edice byla od svého počátku zamýšlena jako publikační základna pro zveřejňování dokumentů a materiálových studií z oboru soudobých dějin Československa. Nejstarší Sešity mají převážně pracovní charakter a jejich cílem bylo přinášet dílčí výsledky dlouhodobých badatelských záměrů tehdejších vědeckých pracovníků (zejména Karla Kaplana). Novější vydání již splňují náležitosti kladené na individuální či kolektivní monografie, včetně poznámkového aparátu.

Postupně uveřejníme všechny publikované Sešity od roku 1992 do roku 2002 ve zdigitalizované podobě (fulltextově vyhledatelné PDF).

JIČÍN, Rudolf et al. (eds.). Československo a Marshallův plán: sborník dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 131 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 1. ISBN 80-85270-02-1 (otevřít)

KAPLAN, Karel (ed.). Kádrová nomenklatura KSČ 1948–1956: sborník dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 199 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 2. ISBN 80-85270-04-8 (otevřít)

BÍLEK, Jiří – KAPLAN, Karel. Pomocné technické prapory 1950–1954. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948–1954: vznik, vývoj, organizace a činnost. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 199 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 3. ISBN 80-85270-06-4 (otevřít)

JIČÍN, Rudolf – KAPLAN, Karel – ŠILAR, Jaroslav (eds.). Pražské dohody 1945–1947. sborník dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 259 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 4. ISBN 80-85270-07-2 (otevřít)

ADAMOVÁ, Karolina – ZAVACKÁ, Katarína – KAPLAN, Karel. K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948: studie; Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6. 10. 1938 do apríľa 1945; První poválečná vláda: komentované dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 165 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 5. ISBN 80-85270-09-9 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Majetkové zdroje KSČ v letech 1945–1952: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 83 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 6. ISBN 80-85270-11-0 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Příprava Ústavy ČSR v letech 1946–1948: diskuse v Národní frontě a názory expertů: soubor dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 348 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 7. ISBN 80-85270-13-7 (otevřít)

ŠUTAJ, Štefan. „Akcia Juh“ – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949: štúdia. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 84 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 8. ISBN 80-85270-14-5 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953–1957 a 1968–1975. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 98 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 9. ISBN 80-85270-15-3 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948–1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 151 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 10. ISBN 80-85270-20-X (otevřít)

PECKA, Jindřich. Dělnické výbory na obranu svobody tisku: 1968: edice pramenů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 231 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 11. ISBN 80-85270-25-0 (otevřít)

KOUDELKA, František – KAPLAN, Karel – GEBAUER, František – VYHNÁLEK, Rudolf. Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948–1989: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 12. ISBN 80-85270-24-2 (otevřít)

KOUDELKA, František. Státní bezpečnost 1954–1968: základní údaje. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 236 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 13. ISBN 80-85270-27-7 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949–1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 14. ISBN 80-85270-26-9 (otevřít)

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948–1954: dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 214 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 15. ISBN 80-85270-28-5 (otevřít)

MADRY, Jindřich. Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969–1970 a role ozbrojených sil. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 169 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 16. ISBN 80-85270-30-7 (otevřít)

STÁTNÍK, Dalibor. Sankční pracovní právo v padesátých letech: vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 176 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 17. ISBN 80-85270-32-3 (otevřít)

BENČÍK, Antonín. Operace „Dunaj“: Vojáci a Pražské jaro 1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 266 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 18. ISBN 80-85270-33-1 (otevřít)

SVOBODOVÁ, Jana. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 90 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 19. ISBN 80-85270-34-X (otevřít)

KOUTSKÁ, Ivana – SVÁTEK, František (eds.). Politické elity v Československu 1918–1948: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 259 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 20. ISBN 80-85270-35-8 (otevřít)

GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 153 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 21. ISBN 80-85270-36-6 (otevřít)

KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 22. ISBN 80-85270-38-2 (otevřít)

Digitalizace Sešitů ÚSD AV ČR byla finančně podpořena programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) v rámci aktivity ,,Dokumentační středisko ÚSD AV ČR“.

logo_strategie_21-300x174

Thematic webs

Basket