TGM, Václav Havel a Jan Patočka v Pobaltí

Ve dnech 25. a 26. října 2017 se v Rize konala mezinárodní konference Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel (Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels; Power of the Powerless: Masaryk, Patočka, Havel), pořádaná ve spolupráci filozofických fakult rižské a Karlovy univerzity a českého velvyslanectví v Lotyšské republice.

Záštita konference a osobní účast lotyšské exprezidentky Vairy Viķe-Freibergy dokládají význam, jaký lotyšská strana přikládá vzájemným vztahům s Českou republikou, ale i fakt, že Václav Havel je v Pobaltí živým pojmem. Patočkovy myšlenky jsou námětem dlouholeté spolupráce zmíněných filozofických fakult, a vzájemné propojení tří ústředních osobností bylo logickým celkem, jak mj. zdůraznil Ludger Hagedorn ve svém příspěvku Velké výzvy „drobné práce“: Masaryk, Patočka, Havel.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Ústav filozofie a sociologie Lotyšské akademie věd připravily blok konference, který byl věnovaný srovnání problematiky menšin v Lotyšsku a v České republice v historii i současnosti z hlediska jejich postavení ve společnosti. Za ÚSD v tomto bloku vystoupili Petr Bednařík, David Kovařík a Zdenko Maršálek, v písemné podobě měli účastníci k dispozici i příspěvek Heleny Noskové.

Součástí konference byl i bohatý doprovodný program odborného i společenského charakteru včetně přijetí u českého velvyslance Miroslava Koska. Z české strany se do konference zapojilo celkem jedenáct přispěvatelů (např. Václav Bělohradský, Ivan M. Havel, Tomáš Hoskovec), organizaci zajišťoval dr. Pavel Štoll z Ústavu východoevropských studií FF UK.

Reprezentativní zastoupení, účast předních osobností a odborníků i zájem auditoria potvrdily možnosti, jaké přináší dlouhodobá spolupráce na úrovni univerzit a akademií věd Lotyšska a České republiky.

Tematické weby

Košík