TV program 1968

Co nabízel jediný program tehdejší Československé televize přesně před padesáti lety?
Dovolujeme si upozornit na zajímavý webový projekt České televize TV program 1968.

Archiv ČT shromažďuje ve svých sbírkách velké množství audiovizuálního a spisového archivního materiálu, který svým charakterem a trvalou kulturní hodnotou podává významné svědectví o době, ve které vznikl, a může tak sloužit pro potřeby jak laické, tak odborné veřejnosti. V souvislosti s rozvíjením a poskytováním veřejnoprávních služeb Českou televizí vznikl i unikátní projekt historického TV programu 1968, který má sloužit k zpřístupnění archivních materiálů jako součásti národního kulturního dědictví. Interaktivita programu umožňuje jeho využití v rámci edukačního procesu ve školách.

Tematické weby

Košík