Webová dokumentace Charty 77 – společný projekt ČSDS a ÚSD

Při příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 zahajujeme realizaci dlouhodobého projektu, jehož cílem je poskytnout co nejrozsáhlejší soubor volně přístupných digitalizovaných pramenů i literatury k dějinám Charty 77 ve všech dimenzím jejího společenského zakotvení a působení doma i v zahraničí za celou dobu její existence. Na realizaci tohoto záměru spolupracuje ČSDS, o. p. s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v . i., spolupráci s dalšími institucemi vřele uvítáme, jakož i jiné druhy podpory.

Vzhledem k jejímu velkému rozsahu bude dokumentace zpřístupňována postupně po částech. Realizace projektu bude přizpůsobena potřebám bádání a bude také záviset na výsledcích výzkumu v zahraničních archivech. Zpřístupňování publikací, časopiseckých studií a článků bude záviset na souhlasu autorů a na vyřešení otázky autorských práv.

Dokumentace je přístupná z webu Československého dokumentačního střediska, o. p. s.

Tematické weby

Košík