Webová dokumentace Charty 77

Při příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 zahajuje Československé dokumentační středisko realizaci dlouhodobého projektu, jehož cílem je poskytnout co nejrozsáhlejší soubor volně přístupných digitalizovaných pramenů i literatury k dějinám Charty 77 ve všech dimenzích jejího společenského zakotvení a působení doma i v zahraničí za celou dobu její existence.

Vzhledem k velkému rozsahu bude dokumentace zpřístupňována postupně. Realizace projektu bude přizpůsobena potřebám bádání a bude také záviset na výsledcích výzkumu v zahraničních archivech.

Partneři projektu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Moderní-Dějiny.cz

Dokumentace je přístupná z webu Československého dokumentačního střediska, o. p. s.

Thematic webs

Basket