Konference „Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu“

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem. Až teprve v posledních zhruba deseti letech můžeme pozorovat obrat ke komplexnějšímu pohledu na židovskou zkušenost za komunistických režimů. Nejinspirativnější výzkum existuje, zdá se, především k židovské zkušenosti v rozdílných částech bývalého Sovětského svazu. Jedním z cílů naší konference je tedy začít dialog mezi vědci, kteří se zaměřují na Židy v Sovětském svazu, a těmi, kteří se zabývají Židy v pro-sovětských režimech středovýchodní a východní Evropy, protože zde, z různých důvodů, existuje jen velmi málo kooperace, i když jejich témata jsou navzájem provázaná.

Aktuální informace sledujte na academia.edu.

Tematické weby

Košík