Nastolenie komunistického režimu v Československu a jeho dôsledky pro spoločnost

Ústav pamäti národa
v spolupráci s
Ústavom pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Národnou radou Slovenskej republiky

Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť

ktorá sa koná pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka.

Konferencia sa uskutoční 20.–21. februára 2018 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave.

Program
Pozvánka

Tematické weby

Košík