Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu

Hlavní stránka » Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu »

Projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“

Projekt vychází z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. srpna 2005 a veřejné soutěže vyhlášené dne 2. února 2006. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR se po splnění podmínek výběrového řízení stal k 1. červenci 2006 hlavním nositelem a realizátorem uvedeného projektu, který má být ukončen k 30. září 2008.

Projekt se v první řadě obrací na pamětníky, odpůrce nacismu z řad někdejších občanů Československé republiky německé národnosti. Jeho úkolem je podchytit a shromáždit svědectví o životě těchto antifašistů, zmapovat dané téma po odborné stránce a zároveň seznámit s jejich osudy nejširší veřejnost. Po ukončení projektu bude toto téma i nadále připomínat stálá muzejní expozice v Ústí nad Labem, veřejně přístupná databáze, doplňující školní projekt a řada dalších výsledků doprovodného programu.

Spoluřešitelé projektu

Oficiální stránky projektu

Dozorčí komise
Dozorčí komise určená k řešení projektu MZV ČR

Z osudů jednotlivců
Jedním z těch, kdo v rámci projektu poskytl rozhovor, je například Josef Jaroš (nar. 1927). Jeho otec Josef Fischer – německý komunista, který po Mnichovu utekl s rodinou do vnitrozemí – se ihned po obsazení Čech zapojil do ilegální činnosti. S vyřizováním vzkazů vypomáhal i jeho tehdy ještě dospívající syn. Jeho otec, Josef Fischer se mj. zúčastňoval převodu německých antifašistů za hranice a v Plzni organizoval setkání členů strany v konspiračním bytě. Několikrát byl zatčen, odsouzen a zemřel na sklonku války v koncentračním táboře v Dachau. Tragický byl také osud Viluše Prokše (Wilfrieda Proksche, 1924-1945). Na začátku války ho jeho děda jako zákonný poručník přihlásil k německé národnosti. Bez ohledu na vlastní přesvědčení musel Viluš Prokš nastoupit do německé armády a jako nespolehlivý byl zařazen ke službě v trestném oddílu a zabit na ústupu na jaře 1945.
Na území dnešní České republiky žilo také množství německy mluvících Židů a členů smíšených rodin, kteří mezi prvními pocítili nebezpečí nacistické diktatury v sousedním Německu. Některým se podařilo před válkou a pronásledováním uprchnout do emigrace. Tak se zachránil například otec Jiřího Kosty (nar.1921), dnes ekonoma žijícího od roku 1968 v Německu. Již od třicátých let pomáhala jejich rodina německých uprchlíkům utíkajícím do Prahy před Hitlerem. Se zbraní v ruce se za obnovu demokratického Československa postavil Herbert Löwit (roč. 1923) jako člen československé armády v Anglii a Francii. Celá rodina Löwitů, původně z Liberce, odešla v průběhu roku 1938 postupně do Anglie. Syn dokončil školu a bojoval v armádě, dcera pracovala jako dobrovolnice. Do Čech se Herbert Löwit vrátil s armádou v květnu 1945, krátce zde učil angličtinu, než definitivně Československo opustil roku 1947 a vrátil se zpět do Anglie.

V případě námětu na rozhovor s pamětníky nás kontaktujte na uvedené e-mailové adrese. Děkujeme.

Kontakt
antifa@usd.cas.cz

Realizované akce

Připravujeme

  • Mezinárodní konference v Ústí nad Labem ve dnech 11.–12. září 2008
  • Stálá expozice o německých antifašistech v Ústí nad Labem
  • Dokumentární film sestavený z nahrávek s pamětníky
  • Doprovodné filmy (výroba Studio pět a Blanka Závitkovská)
  • Sborník odborných studií k tématu (připravují pracovníci Oddělení pro dějiny druhé světové války)
  • Kniha rozhovorů s pamětníky

Informace o projektu

Veškerá dokumentace týkající se realizace projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ je k nahlédnutí v ÚSD AV ČR, místnost č. 33.


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
XXII. mezinárodní kongres historických věd (ICHS) v čínském Jinanu

více...