Aktuality

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení na doktorandské pozice pro léta 2017 až 2020. Více viz zde.

25. 11. 2016

Návrhy do panelu „Města za socialismu“

Garanti panelu „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal Vás zvou k podání návrhů příspěvků na 11. Sjezdu českých historiků, který se uskuteční 13. – 15. září 2017 v Olomouci. Vítáme i příspěvky vycházející z probíhajícího doktrorandského výzkumu. Návrhy je možno zasílat do 31. prosince 2016. Postup pro registraci návrhu příspěvků naleznete zde – http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/

25. 11. 2016

Návrhy do panelu „Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami“

V rámci příprav 11. Sjezdu českých historiků, který se uskuteční 13. – 15. září 2017 v Olomouci, bychom Vás jménem garantů otevřeného panelu P54 Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami (garanti Miroslav Vaněk a Pavel Mücke). Návrhy je možno zasílat do 31. prosince 2016. Postup pro registraci návrhu příspěvků naleznete zde – http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/

22. 11. 2016

Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí

V rámci příprav 11. sjezdu českých historiků, který se uskuteční 13.–15. září 2017 v Olomouci, Vás jménem Pracovní skupiny pro soudobé environmentální dějiny vyzýváme k zasílání návrhů příspěvků do panelu P48 Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí (garanti Doubravka Olšáková, ÚSD AV ČR, a Jiří Woitsch, EÚ AV ČR). Návrhy je možno zasílat do 31. prosince 2016.
Abstrakt panelu a další informace naleznete na stránkách sjezdu http://historieolomouc2017.upol.cz/.

3. 11. 2016

Mezinárodní mezioborová konference „Václav Havel – dramatik, disident, politik“

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., připravují u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci nazvanou „Václav Havel – dramatik, disident, politik“. Konferenční jednání bude probíhat ve dnech 15. a 16. 12. 2016 v Praze v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) a rozděleno bude do dvou sekcí soustředěných na problematiku Havla jako dramatika a divadelníka a Havla jako disidenta a politika. Registrace na konferenci zde.

7. 10. 2016

Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR připravuje mezinárodní konferenci, která se bude konat v Praze 23.–25. května 2017. Call for papers a další informace naleznete zde.


2. 8. 2016

Oxford University Press publikoval české historiky

Ohromný úspěch zaznamenali naši badatelé v historických vědách, a to konkrétně v oblasti orální historie, když byli v roce 2011 na konferenci v Denveru osloveni nakladatelstvím Oxford University Press, aby připravili k publikaci náhled na naši současnost po roce 1968. Po čtyřech letech intenzivní a mnohdy hodně obtížné práce vyšlo letos dílo českých historiků (v OUP snad vůbec poprvé) – kniha Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society. více zde


26. 5. 2016

Spuštění nového rozhraní Digitálních sbírek COH

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že začátkem ledna byla spuštěna nová verze našich Digitálních sbírek, které vznikly za účelem shromažďovat a dále zpřístupňovat sbírky rozhovorů pořízené v souladu s metodologickými postupy a etickými pravidly orálně-historického výzkumu.

Naším záměrem je umožnit registrovaným badatelům z řad akademické obce (tj. výzkumní pracovníci, pedagogové, studenti, zaměstnanci archivů či muzeí apod.) dále využívat již vzniklé orálně-historické prameny v rámci dalších společenskovědních výzkumů.

Obsah sbírek je průběžně doplňován o rozhovory z ukončených grantových projektů COH.

Nové rozhraní Digitálních sbírek naleznete zde. Všem zájemcům o přístup doporučujeme nejprve si podrobně prostudovat všechny potřebné informace.

Inovace Digitálních sbírek byla finančně podpořena Akademií věd ČR v rámci Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku.

18. 1. 2016

Právě vychází: Miroslav Vaněk – Pavel Mücke: Velvet Revolutions An Oral History of Czech Society. Oxford Oral History Series. Oxford University Press, 2016. 264 p. ISBN: 9780199342723.

Kniha se snaží popsat proměny hodnot v české společnosti v éře tzv. reálného socialismu a jak se tyto hodnoty proměnily po roce 1989 vlivem následující demokratické a ekonomické transformace. Vedle dalších pramenů se autoři se opírají o analýzu více než 300 orálně-historických interview (realizovaných především mezi lety 2006 – 2013) v kombinaci s dobovými výzkumy veřejného mínění. Mezi pojednávaná témata patří
například vztah ke svobodě, hodnota práce, rodiny, vzdělání, volného času, vztahu k veřejné sféře nebo vnímání cizinců a cizích zemí.Na základě těchto analýz se kniha snaží podat pestrý náhled a mnohohlasné líčení soudobých českých dějin po roce 1968.

Publikaci lze zakoupit (před-objednat) zde.

11. 1. 2016

Czech Journal of Contemporary History

Ústav pro soudobé dějiny vydává třetí ročník svého anglicky psaného časopisu. Hlavním cílem Czech Journal of Contemporary History je nabízet v anglickém jazyce zajímavé a důležité studie, eseje, zprávy a recenze (zpravidla již dříve publikované v Soudobých dějinách) široké mezinárodní obci zájemců o soudobé české a středoevropské dějiny a přispívat tak k akademické diskusi na mezinárodní úrovni. Třetí ročník časopisu si lze v plném znění stáhnout zde.

23. 12. 2015

předchozí příspěvky

Zobrazit archiv webu »

 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
Ústav pro soudobé dějiny uspořádal 14. listopadu 2014 v rámci Týdne vědy a techniky v budově Akademie věd konferenci k 25. výročí rozpadu východního bloku „Co po 25 letech od listopadu 1989 víme a nevíme?“

více...