Obrazové aktuality

Hlavní stránka » Obrazové aktuality »

Autor fotografií Martin Vadas

V pátek 17. června 2011 se ve studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. konal odborný seminář „Květnové volby 1946 – volby prohrané či vítězné ? Československo před bouří“, který pořádal ÚSD AV ČR ve spolupráci s Nadačním fondem angažovaných nestraníků. Cílem semináře bylo odborné i širší veřejnosti nabídnout obecnější reflexi fenoménu československých parlamentních voleb z května 1946. Domácí i zahraniční historici ve svých příspěvcích zajímavě přiblížili nejen očekávání i pocity volebních vítězů a poražených. Vít Smetana (ÚSD AV ČR Praha) pohovořil o parlamentních volbách z května 1946 v širším mezinárodním kontextu z pohledu britské a americké diplomacie. Marek Syrný (Muzeum SNP Banská Bystrica) poukázal na specifika vývoje na Slovensku z hlediska volební prohry Komunistické strany Slovenska. Milan Drápala (ÚSD AV ČR Praha) se zamýšlel nad možnými alternativami vůči ideologické konstelaci třetí republiky. Jakub Rákosník (Filozofická fakulta UK Praha) pohovořil o programu výstavby poválečného sociálního státu. Jacques Rupnik (CERI Paříž) shrnul v komentáři základní myšlenky přednesených vystoupení. Poukázal na širší souvislosti poválečných proměn ve střední Evropě po roce 1945 v kontextu nástupu KSČ a dalších komunistických stran k moci a prosazování sovětského mocenského vlivu. Potěšitelná byla pro pořadatele vysoká účast zájemců o seminář.

Autor fotografií Martin Vadas

13. 9. 2011


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
XXII. mezinárodní kongres historických věd (ICHS) v čínském Jinanu

více...