Obrazové aktuality

Hlavní stránka » Obrazové aktuality »

Autor fotografií Martin Vadas

V pátek 17. června 2011 se ve studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. konal odborný seminář „Květnové volby 1946 – volby prohrané či vítězné ? Československo před bouří“, který pořádal ÚSD AV ČR ve spolupráci s Nadačním fondem angažovaných nestraníků. Cílem semináře bylo odborné i širší veřejnosti nabídnout obecnější reflexi fenoménu československých parlamentních voleb z května 1946. Domácí i zahraniční historici ve svých příspěvcích zajímavě přiblížili nejen očekávání i pocity volebních vítězů a poražených. Vít Smetana (ÚSD AV ČR Praha) pohovořil o parlamentních volbách z května 1946 v širším mezinárodním kontextu z pohledu britské a americké diplomacie. Marek Syrný (Muzeum SNP Banská Bystrica) poukázal na specifika vývoje na Slovensku z hlediska volební prohry Komunistické strany Slovenska. Milan Drápala (ÚSD AV ČR Praha) se zamýšlel nad možnými alternativami vůči ideologické konstelaci třetí republiky. Jakub Rákosník (Filozofická fakulta UK Praha) pohovořil o programu výstavby poválečného sociálního státu. Jacques Rupnik (CERI Paříž) shrnul v komentáři základní myšlenky přednesených vystoupení. Poukázal na širší souvislosti poválečných proměn ve střední Evropě po roce 1945 v kontextu nástupu KSČ a dalších komunistických stran k moci a prosazování sovětského mocenského vlivu. Potěšitelná byla pro pořadatele vysoká účast zájemců o seminář.

Autor fotografií Martin Vadas

13. 9. 2011


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Bruce Lockhart Lecture: Profesor Richard Overy (University of Exeter) přednáší dne 5. června o britské politické propagandě vůči okupované Evropě. 
Foto: Britské velvyslanectví
1. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 1). Proti směru hodinových ručiček: Albert E. Kersten (University of Leyden), Chantal Kesteloot (Centre for Historical Research, Brussels), Anita J. Prazmowska (London School of Economics and Political Science, London), Detlef Brandes (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf), Mark Cornwall (předsedající; University of Exeter) a Jan Bečka (FSV UK, Praha)
2. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 2). Zleva: Vít Smetana (koordinátor konference; ÚSD AV ČR, Praha), Jiří Ellinger (předsedající; MZV, Praha), Edita Ivaničková (HÚ SAV, Bratislava), Radoslaw Zurawski vel Grajewski (Univerzita Lodž), Viktoria Vasilenko (Belgorodská státní univerzita)

Mezinárodní historická konference CZECHOSLOVAKIA AND THE OTHER OCCUPIED NATIONS IN LONDON: The Story of the Exile Revisited after Seventy Years 6.-7. června 2013.

více...