Březina Vladimír

Hlavní stránka » Březina Vladimír »

titul: Mgr., Ph.D.

Adresa pracoviště:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, pracoviště Brno, Jana Uhra 10, 602 00 Brno

Kontakt:

Telefon 541 210 378, 608751216
E-mail: brezina@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

 • 1988-1992 Střední zemědělská škola v Šumperku
 • 1993 Státní statek Štíty – technik pro evidenci půdy a záležitosti restitucí
 • 1993 – 1996 ZEAS Března, a.s. – technik pro evidenci půdy a záležitosti restitucí
 • 1996-2001 magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor historie-muzeologie)
 • od roku 2001 doktorské studium na Historickém ústavu FF MU v Brně (obor české dějiny)
 • 2004 vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy v Praze (modul pro dějiny vědeckých institucí)
 • od roku 2005 vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, pracoviště Brno (oddělení pro výzkum stěžejních otázek období 1945-1989), resp. (oddělení pro výzkum transformace a migračních procesů po roce 1945)

Badatelské zaměření:

 • dějiny Československa po roce 1945
 • zemědělská politika KSČ, kolektivizace
 • dějiny raného novověku
 • regionální dějiny

Výzkumné projekty:

 • Československo 1958-1963. Od utužování režimu k liberalizaci, Grantová agentura ČR, hlavní řešitel PhDr. Jiří Pernes, oddíl „Poslední fáze kolektivizace na severní Moravě“
 • František Hrubý (1887-1943), historik a archivář, interní startovací grant Akademie věd ČR (2006) – řešitel
 • Projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“

Pedagogická činnost:

 • od roku 2002 výběrový seminář „Nižší šlechta na Moravě I./II.“, Historický ústav FF MU v Brně

Výběrová bibliografie:

 • Budapešť 1956 – Brügel – Baťa. Tři moravské konference. Soudobé dějiny 14, č. 1, 2007, s. 227-230.
 • Bukůvkové z Bukůvky. Genealogické a heraldické informace 2001, Brno 2002, s. 5-48.
 • Co ještě nevíme o politických procesech z padesátých let. (Pernes, Jiří ; Foitzik, Jan.: Politiké procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. – Brno, 2005. 391 s.). Soudobé dějiny 14, č. 1, 2007, s. 166-171.
 • Domy a jejich obyvatelé od 16. do 19. století (katastr, usedlosti, rody, obživa). In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 305-326.
 • Kobeřice a jejich držitelé (od nejstarších dob do roku 1945). In: Kobeřice u Brna-obec a lidé v proměnách času, Kobeřice 2000, s. 97-111.
 • Kolektivizace zemědělství v Československu v letech 1955-1960. In. Blažek, Petr – Kubálek, Michal. Kolektivizace zemědělství v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Praha 2008, s. 128-135.
 • Krajinný a přírodní ráz Stochova. In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 3-6.
 • Méně známá událost ze života posledního moravského Žerotína. Bludovan, 2000, č. 3, s. 6.
 • Obec a její obyvatelé v 16. a 17. století. In: Kobeřice u Brna-obec a lidé v proměnách času, Kobeřice 2000, s. 112-125.
 • Poslední fáze kolektivizace na střední a severní Moravě. In. Březina, Vladimír – Pernes, Jiří. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu. Brno 2009, s. 53-128..
 • Pravěk a nejstarší dějiny. In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 7-10.
 • Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku. Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století. České Budějovice 2008.
 • Stochov součástí smečenského panství Martiniců. In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 41-92.
 • Středověk a období do r. 1581. In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 31-34.
 • Svatý Václav a Stochov. In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 11-24.
 • Tři šlechtičtí preceptoři (Jan Roháč z Tejna, Jan Opsimates, Jan starší Jakartovský ze Sudic). Práce z dějin vědy 21, 2005-v tisku.
 • Za Rakouska (1848-1918). In. Březina, Vladimír (ed.): Stochov. Stochov 2004, s. 103-124.
 • Jankovice. Historie a současnost obce. Brno 2011.

24. 2. 2013


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)
Mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)
Mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)

Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu USD uspořádalo mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)

více...