Čermáková Barbora

Hlavní stránka » Čermáková Barbora »

Titul: Mgr.

Kontakt:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1
Telefon: 257 286 350
Fax: 257 531 121
E-mail: cermakova@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

  • 1994-2001 Jihočeská univerzita České Budějovice, obor Kulturní historie

Badatelské zaměření:

  • dějiny Němců v České republice

Výzkumné projekty:

  • projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, 2007-2009 (tajemnice)
  • projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“, identifikační kód projektu: DF11P01OVV034 – Ministerstvo kultury, NAKI, od 2011 (administrátorka)

Osobní bibliografie:

  • Barbora Čermáková a David Weber (edd.), Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty / Sie blieben der Tschechoslowakei treu. Biographische Interviews mit deutschenAntifaschisten, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2008.
  • Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Občanská odvaha vstupuje do politiky 1989/90 Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně / Bürgermut machtPolitik. 1989/90 – NEUES FORUM Plauen & BÜRGERFORUM Cheb, Ústav prosoudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2009.

26. 2. 2013


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)
Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)
Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR byl ve dnech 24.-25. ledna 2013 hlavním pořadatelem konference "Minulost je bitevním polem současníků", která se konala v Černínském paláci v Praze u příležitosti osmdesátých narozenin prvního ředitele ÚSD prof. Viléma Prečana.

více...