Čermáková Barbora

Hlavní stránka » Čermáková Barbora »

Titul: Mgr.

Kontakt:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1
Telefon: 257 286 350
Fax: 257 531 121
E-mail: cermakova@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

  • 1994-2001 Jihočeská univerzita České Budějovice, obor Kulturní historie

Badatelské zaměření:

  • dějiny Němců v České republice

Výzkumné projekty:

  • projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, 2007-2009 (tajemnice)
  • projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“, identifikační kód projektu: DF11P01OVV034 – Ministerstvo kultury, NAKI, od 2011 (administrátorka)

Osobní bibliografie:

  • Barbora Čermáková a David Weber (edd.), Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty / Sie blieben der Tschechoslowakei treu. Biographische Interviews mit deutschenAntifaschisten, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2008.
  • Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Občanská odvaha vstupuje do politiky 1989/90 Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně / Bürgermut machtPolitik. 1989/90 – NEUES FORUM Plauen & BÜRGERFORUM Cheb, Ústav prosoudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2009.

26. 2. 2013


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Johanna Bockman: “1989 as a Thwarted Transition to Socialism: Mainstream Neoclassical Economists and their Socialist Programs”
Jan Drahokoupil: ”The ‘neoliberal’ strategy of economic transformation: Where did it come from and what were the alternatives?”
Konference 1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR uspořádaly ve dnech 2. a 3. října 2014 mezinárodní vědeckou konferenci „1989: Thinking Revolution in East Central Europe“

více...