Čermáková Barbora

Hlavní stránka » Čermáková Barbora »

Titul: Mgr.

Kontakt:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1
Telefon: 257 286 350
Fax: 257 531 121
E-mail: cermakova@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

  • 1994-2001 Jihočeská univerzita České Budějovice, obor Kulturní historie

Badatelské zaměření:

  • dějiny Němců v České republice

Výzkumné projekty:

  • projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, 2007-2009 (tajemnice)
  • projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“, identifikační kód projektu: DF11P01OVV034 – Ministerstvo kultury, NAKI, od 2011 (administrátorka)

Osobní bibliografie:

  • Barbora Čermáková a David Weber (edd.), Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty / Sie blieben der Tschechoslowakei treu. Biographische Interviews mit deutschenAntifaschisten, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2008.
  • Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Občanská odvaha vstupuje do politiky 1989/90 Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně / Bürgermut machtPolitik. 1989/90 – NEUES FORUM Plauen & BÜRGERFORUM Cheb, Ústav prosoudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2009.

26. 2. 2013


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Bruce Lockhart Lecture: Profesor Richard Overy (University of Exeter) přednáší dne 5. června o britské politické propagandě vůči okupované Evropě. 
Foto: Britské velvyslanectví
1. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 1). Proti směru hodinových ručiček: Albert E. Kersten (University of Leyden), Chantal Kesteloot (Centre for Historical Research, Brussels), Anita J. Prazmowska (London School of Economics and Political Science, London), Detlef Brandes (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf), Mark Cornwall (předsedající; University of Exeter) a Jan Bečka (FSV UK, Praha)
2. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 2). Zleva: Vít Smetana (koordinátor konference; ÚSD AV ČR, Praha), Jiří Ellinger (předsedající; MZV, Praha), Edita Ivaničková (HÚ SAV, Bratislava), Radoslaw Zurawski vel Grajewski (Univerzita Lodž), Viktoria Vasilenko (Belgorodská státní univerzita)

Mezinárodní historická konference CZECHOSLOVAKIA AND THE OTHER OCCUPIED NATIONS IN LONDON: The Story of the Exile Revisited after Seventy Years 6.-7. června 2013.

více...