Hoppe Jiří

Hlavní stránka » Hoppe Jiří »

Titul: PhDr., Ph.D.

Narozen r. 1968

Adresa pracoviště:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1

Kontakt:

tel: 257 286 368
E-mail: hoppe@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

 • Filozofická fakulta UK Praha, obor čeština-dějepis (1986-1992)
 • odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny (od 1992)
 • vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny (od 2003)
 • disertační práce na téma „Pokusy o obnovu české občanské společnosti v roce 1968. Sociální demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů“ (obhájena 2008)

Ocenění:

 • V roce 1997 člen autorského kolektivu pracovníků ÚSD, který získal Cenu Akademie věd ČR za práci „Vědecké edice pramenů k nejzávažnějším etapám nejnovějších dějin (1940-1945, 1967-1970, 1989-1991)“.
 • V roce 2010 cena Magnesia litera v kategorii objev roku za knihu Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara (Praha, Prostor 2009).

Badatelské zaměření:

 • České a československé dějiny 20. století, Pražské jaro 1968

Zahraniční stáže:

 • Německo (1994)
 • Rumunsko (1998)
 • Velká Británie (1999)
 • Rusko (2000)

Výzkumné projekty:

 • Prameny k dějinám československé krize 1967–1970 (spolupracovník)
 • Dokumentační, informační a badatelské centrum k rokům 1968 a 1989
 • „O nový československý model socialismu.“ Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech. (2013 – 2017)

Osobní bibliografie:

 • Občanská společnost 1967-1970. Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967-1970. (spoluautoři Jindřich Pecka, Josef Belda), Brno 1995.
 • Občanská společnost 1967-1970. Sociální organismy a hnutí Pražského jara. (spoluautoři Jindřich Pecka, Josef Belda), Brno 1998.
 • Wiederbelebung von Politik und bürgerlicher Gesselschaft. Tschechischen Sozialdemokraten im Jahre 1968. In: Zeitschrift für Geschitswissenschaft, 46 (8), s. 710-719 (1998).
 • Od nedůvěry ke spojenectví a zpět. Československo-rumunské vztahy v letech 1967-1970. In: Soudobé dějiny, 4/1999, s. 443-459.
 • Doba národní a občanská 1816-1913. In: Kronika Českých zemí (spoluautoři Martin Sekera, Filip Wittlich, Otto M. Urban, Václav Kofroň, Pavel Bittner), Praha Fortuna Print 1999, s. 424-473
 • Britský pohled na Pražské jaro. In: Soudobé dějiny, 3/2000, s. 338-356
 • Romania si Primavara de la Praga. In: Anni 1961-1972. Tarile Europei de est intre sperantele reformei si realitatea stagnarii. Bucuresti 2001.
 • Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Praha, Masarykova dělnická akademie 2002 (editor).
 • Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Praha-Brno, ÚSD-Doplněk 2004.
 • Starosti pana Nováka. Každodenní život „obyčejného“ člověka v šedesátých letech. In: Dějiny a současnost 3/2005, s. 35-38.
 • Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků. Před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989 (spoluautor Jiří Suk). Praha, Euroslavica 2008, 166 stran.
 • Die Aufhebung der Zensur. In: KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TSCHUBARJAN, Alexander u. a./a kol. (Hg./vyd.): Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968. 1. Beiträge. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag 2008, s. 115 – 132.
 • Invaze 68 (historický úvod k fotografické publikaci Josefa Koudelky, spoluautoři Jiří Suk a Jaroslav Cuhra). Torst, Praha 2008.
 • Aby se to neopakovalo. Katalog k výstavě o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K-231 (spoluautoři Petr Blažek, Tomáš Bursík, Josef Halla). Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2008, 82 s.
 • Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Prostor, Praha 2009, 392 s.
 • Pražské jaro 1968 v parlamentu. In: DOUBEK, Vratislav – POLÁŠEK, Martin a kol. (ed.): Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha, Akropolis 2011, s. 101-119.

Členství ve vědeckých radách a komisích:

 • Člen Společné česko-rumunské komise historiků
 • Člen redakční rady časopisu Mediální studia

1. 2. 2013


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
Ústav pro soudobé dějiny uspořádal 14. listopadu 2014 v rámci Týdne vědy a techniky v budově Akademie věd konferenci k 25. výročí rozpadu východního bloku „Co po 25 letech od listopadu 1989 víme a nevíme?“

více...