Vaněk Miroslav

Hlavní stránka » Vaněk Miroslav »

Tituly: prof., PaedDr., Mgr.  Ph.D.

Narozen: 11. března 1961 v Teplicích

Adresa do zaměstnání:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1

Telefon: (+420) 257 286 357, fax:  (+420) 257 531 121

E-mail: vanek@usd.cas.cz

Vzdělání:

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU Opava, prof. (2010)
 • Filozofická fakulta UK Praha, doc. (2007)
 • Filozofická fakulta UP Olomouc, Ph.D. (2000)
 • Pedagogická fakulta ZU Plzeň, historie – český jazyk, Mgr. (1992)
 • Pedagogická fakulta ZU Plzeň, pedagogika + psychologie, PaedDr. (1989)
 • Pedagogická fakulta Plzeň, první stupeň ZŠ, Mgr. (1985)

Zaměstnání:

 • vedoucí Pracoviště orální historie a soudobých dějin, Fakulta humanitních studií UK, Praha (2008-dosud)
 • vedoucí Centra orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (2000–dosud)
 • vědecký a posléze výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (1996-dosud)
 • odborný pracovník Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha (1992-1995)
 • středoškolský profesor, gymnázium, Praha (1990-1992)
 • učitel na ZŠ, Praha (1986 – 1990)

Pedagogická činnost:

 • Katedra historie FF UP Olomouc: kurz Orální historie – cyklus I, II, III; 2002 – 2003 (celkem 3 semestry)
 • Ústav českých dějin FF UK Praha: kurz Orální historie a soudobé dějiny; 2002 – 2003 (celkem 2 semestry)
 • Ústav politologie FF UK (2003–2008 ): kurzy Moc a opozice za socialismu; Opozice moc a společnost v letech 1969 – 1989 v Československu; Orální historie; Politická historie 2: 1968 – 1989; Komunistický režim v Československu
 • Fakulta humanitních studii UK Praha (2005-dosud): kurzy pro bakalářské a magisterské studium, vedení doktorandů atd.
 • Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA; kurz „Identities and Transitions“; 2000 (1 semestr)
 • Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA; kurz „Political Élites, Opposition, and Youth at the End of Czech Communism: Using the Oral History Method“; 2004 (1 semestr) a kurz „Czech Conversation“; 2004 (1 semestr).
 • Collegium Hieronymii Pragensis; kurz Czech History and Oral history; (2001-dosud )

Ostatní praxe

 • prezident International Oral History Association (2010-dosud)
 • člen výkonného výboru International Oral History Association a regionální zástupce pro Evropu (2008-2010)
 • předseda Českého národního komitétu orální historie (2008-dosud)
 • člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR (2009-dosud)
 • člen redakční rady časopisu Lidé města (2007-2010)
 • předseda České asociace orální historie, o.s. (2007-dosud)
 • člen Oborové komise GA ČR pro Společenské vědy (2006-dosud)
 • člen POK GA ČR (2005-dosud)
 • člen a místopředseda Rady pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. (2007-dosud)
 • člen ústavní rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2000-dosud)
 • člen programové rady Společnosti ´89 (1999-dosud )
 • člen redakční rady měsíčníku Bulletin 1999 (1998–2001)
 • člen vědecké rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1998, 2003-dosud)

Účast na mezinárodních konferencích:

 • Mezinárodní konference „Totalitarismus a demokracie“, Varšava 1994, Polsko. Referát: Ekologie a totalitarismus.
 • Mezinárodní konference „Plzeň – 700. výročí založení města a 50. výročí osvobození spojeneckými vojsky“, Plzeň 1995. Referát: Listopadové události 1989 v Plzni.
 • Mezinárodní konference k výročí 650 let od založení University Karlovy, Praha 1998. Referát: Studenti v období pádu komunismu.
 • Mezinárodní konference „Demokratická revoluce v Československu“, Praha 1999. Referát: Studenti v listopadu 1989.
 • Mezinárodní konference „Transnational Moments of Change in Postwar Europe“, Bellagio, Itálie, Conference Rockefeller Center, 2.10. – 6.10. 2000, Italy. Referát: The Role of International Contacts in the Development of a Green Opposition in Czechoslovakia.
 • Annual Meeting, Oral History Association, „At the Crossroads“, 11. 9.- 15. 9. 2000, Durham, USA, Referát: Students and the Collapse of Communism in Czechoslovakia-biographical stories.
 • Mezinárodní konference, Presence in the Past, Berlin, Německo, 10.5 – 14. 5. 2002, Referát: New Élites and Phenomenon so called Stolen Revolution.
 • Mezinárodní konference World View. An International Program for Educators, „Eastern Europe: Traditions and Transitions, University of North Carolina, Chapel Hill, 10.3. – 11.3. 2004. Referát: Velvet Revolution: The End of Czechoslovakia.
 • The Fifth Michigan Czech workshop, University at Michigan, Ann Arbor, USA, 26. 3. – 28. 3. 2004. Referát: New Oral History: Current Projects at the Prague Institute of Contemporary History.
 • Mezinárodní konference „Malé dějiny velkých událostí“, Bratislava, Slovensko, 11.11. – 13. 11. 2004. Referát: Disent, univerzitní studenti a komunističtí funkcionáři v období tzv. normalizace – životopisná vyprávění.
 • Mezinárodní workshop „Festival of Memories“, Bulharsko (Bela Rechka/Sofie – 20.5. -27. 5. 2005), Referáty: „Why Oral stories are so important for understanding our totalitarian past?“; „One hundered student revolutions – students in Prague, 1989 and the consequences“.
 • 39. Mezinárodní konference Oral History Association, Providence, USA, 3.11. – 6.11. 2005. Referát: „Hope against Hope. Two Generations of Czechoslovak Disent“.
 • 6. European Social Science History Conference, Amsterdam, Holandsko, 22. 3. – 25. 3. 2006. Referát: The Acceleration of Events in Czechoslovakia efore November 1989. Political Elites and Dissidents in the years 1969 – 1989. Biographical interview.
 • 14. mezinárodní konferenci orální historie Dancing with memory: oral history and its audiences, která se konala 12. – 16.6. 2006 v Sydney, Austrálie, s příspěvkem Victors? Vanquished?: political elites and dissidents in the years of so-called normalization (1968-1989) in Czechoslovakia. Biographical interviews.
 • Seminář grantového projektu Naratívna každodenosť v kontextě historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnot pořádaného Ústavem etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Bratislava 27. a 28. 9. 2006), příspěvek s názvem Globalizace a digitální revoluce aneb Čtvrtá vývojová fáze orální historie.
 • Orální historie a výzkum opozice v letech 1969 -1989. Mezinárodní vědecká konference k 30. výročí Charty 77, Praha, březen 2007
 • Mezinárodní interdisciplinární workshop na téma Oral History of Communism v rámci IV. ročníku Goat Milk Festival of Memories (Bela Rechka – Bulharsko, 24.–26. května 2007), spoupořadatelství a spoluvystupování s Hanou Pelikánovou, Jitkou Svobodovou, Petrou Chrenkovou, Pavlem Mückem, Danielou Kolevou a Dianou Ivanovou
 • The Impact of the November („Velvet“) Revolution on the Working Class in the Czech Republic. The Revolutionary Ideal. Transforming Community through Oral History. OHA, 41. Annual Meeting, Oakland, California, USA, October 2007.
 • Czech rock, alternative music, underground and punk aginst official culture in Czechoslovakia in the years 1960 – 1989, University of Texas, Austin, USA, November 2007.
 • „Charter 77 Through the Eyes of the Communist Elite“ The 39th National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, New Orleans, USA, November, 2007.
 • Memories behind the Machines, 7th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Lisbon, Faculty of Letters – Lisabon, Portugalsko (Lisabon, 26. 2. – 1. 3. 2008)
 • A Development of Theory and Method in Czech Oral History After 1989, 15th International Oral History Conference s podtitulem Oral History – A Dialogue with our Times (Guadalajara, Mexico, 23.-26. 9. 2008) pořádanou International Oral History Association, Mexican Oral History Association, Universidad de Guadalajara a Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
 • Mezinárodní konference Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují aneb teoretické a praktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (České Budějovice, 19. a 20. 11. 2009), příspěvek s názvem Sběrači, lovci a orální historikové
 • 8th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě Bijloke Site (Ghent, Belgie, 13.–16. 4. 2010), příspěvek s názvem Between the conservatists“ and the „investigators“. Oral history in the Czech Republic 15 years after and its current problems
 • 16th International Oral History Conference s podtitulem Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning / Entre el Pasado y el Futuro: Comprensión de la Historia y Memoria Oral (Praha, Česká republika, 7.–11. 7. 2010) pořádaná International Oral History Association, Českou asociací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií UK v Praze, vystoupení v panelu v rámci panelu Development of Oral History in East-Central and Eastern Europe after 1989 s příspěvkem A crossroads of Czech Oral History after 1989; předsedající v panelu I was Five in 1989… Personal Analisys and Construction of Generation Memory

Seznam udělených grantů:

základní výzkum – řešitel:

 • Ekologická problematika v období tzv. normalizace. Grant Ministerstva životního prostředí ČR (1995–1996).
 • Studenti v období pádu komunismu – životopisná interviews. GA AV ČR (1996-1998).
 • Kulturní a společenské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti. GA AV ČR (1999-2001).
 • The Czech Exile – Oral History Project. Grant the University of the North Carolina at Chapel Hill, USA (2001 – 2002).
 • Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews. GA ČR (2002 – 2004).
 • Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. GA ČR (2006 – 2008).
 • Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989. GA AV ČR (2006 – 2009).

publikační granty – řešitel:

 • Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích 1969 – 1989. Grant Ministerstav životního prostředí (1996).
 • Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu v Československu. Grant Open Society Fund (1999).
 • Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. GA AV ČR (2004).
 • Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews. GA AV ČR (2005).

Výběrová bibliografie:

 • VANĚK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989: Analýza výsledků výzkumu veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha: Maxdorf, 1994. 59 s.
 • VANĚK, Miroslav. Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha: Maxdorf, 1996. 170 s.
 • OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav. Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění. Praha: Lidové noviny, 1999. 860 s.
 • VANĚK, Miroslav. Porobení přírody. In Toman Brod, A. J. Liehm, Jan Měchýř, Jaromír Navrátil, Otakar Turek, Jiří Vančura, Miroslav Vaněk. Proč jsme v listopadu vyšli do ulic. Brno: Doplněk, 1999. s. 133 – 154.
 • VANĚK, Miroslav. Uplatnění metody orální historie. In Deset let soudobých dějin. /ed. Kocian, Jiří/. Praha, 2001.s. 137 143.
 • VANĚK, Miroslav a kol. Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Votobia / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s.
 • VANĚK, Miroslav. Možnosti a meze orální historie při výzkumu českého exilu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. 2002, Historica 31, s. 399 – 404.
 • VANĚK, Miroslav. Centrum orální historie. Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Soudobé dějiny, 2002, roč. 9, č. 2, s. 332-336.
 • VANĚK, Miroslav. Oral-History-Zentrum für Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen. 2002, roč. 15, č. 1, s. 132-137.
 • VANĚK, Miroslav: New Projects in Czech Republic. In: IOHA Newsletter. 2003, roč. 11, č. 2, s. 7 – 11, také i internetová verze: , s. 25 – 29.
 • VANĚK, Miroslav. A Development of a Green Opposition in Czechoslovakia and the Role of its International Contacts. [Vývoj ekologické opozice v Československu a role mezinárodních kontaktů]: In HORN, Gerd Rainer – KENNEY, Padraic (eds.). Transnational moments in 20th century. Lanham – Boulder – New York – Toronto – Oxford: Rowman & Littlefield Publishers. 2004. s. 173 – 188.
 • VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie: Metodické a „technické“ postupy /scriptum/. Olomouc: FF UP, 2003. 78 s.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 175 s.
 • VANĚK, Miroslav. Mladá generace, vysokoškolští studenti a listopad 1989. In XVI letní škola historie. Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách /ed. Kohnová Jana/. Praha, Porta linguarum 2004. s. 35 – 41.
 • VANĚK, Miroslav. Možnosti metody „Orální historie“ při výzkumu nedávné minulosti. In Husitský Tábor. Suplementum 2. Tábor: Sborník Husitského muzea, 2004. s. 163 – 188.
 • KILBURN, Michael – VANĚK, Miroslav. The Ecological Roots of a Democracy [Ekologické kořeny demokracie]. In Human Rights Dialogue, 2004, vol. 2, no. 11, p. 8 – 36.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie a výzkum nedávné minulosti. Jihočeský sborník historický, 2004, roč. 73, s. 157 – 182.
 • VANĚK, Miroslav. Ekologie a ekologické hnutí v posrpnovém Československu. In BLAŽEK, Petr (ed.). Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu. Praha: Dokořán, 2005. s. 79 – 95.
 • VANĚK, M., URBÁŠEK, P. Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview. Prostor, Praha 2005, 1970s.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Projekty Centra orální historie: Disent, univerzitní studenti a komunističtí funkcionáři v období tzv. normalizace – životopisná vyprávění. In.: Malé dejiny velkých udalostí I v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. (etnologické štúdie 13). Ed. Zuzana Profantová, Ústav entológie SAV, Ústav paměti národa, Bratislava 2005. s. 196 – 205.
 • Bratislava 2005. s. 196 – 205.
  VANĚK, Miroslav. Victors? Vanquished? Political Elites and Dissidents in Czechoslovakia. In.: IOHA News (Bulletin of the International Oral History Association), volume 14: 2, June 2006.
 • VANĚK, Miroslav. Globalizace a digitální revoluce aneb Čtvrtá vývojová fáze orální historie. Ohlédnutí za 14. mezinárodní konferencí orální historie v Sydney. In: Soudobé dějiny, 1 -2/ 2006, ÚSD, Praha 2006, s. 267 – 279.
 • VANĚK, Miroslav. Der 17. November und seine Ursachen in der Darstellung kommunistischer Funktionaere. In.: BLEHOVÁ, Beata – PERZI, Niklas (eds.). Die Samtene Revolution. Vorgeschichte, Verlauf, Akteure, Band 3 der St. Poltner Osteuropestudien, St.Poltner/Wien 2006 (v tisku, 21 rkp.s.).
 • VANĚK, Miroslav. Oral History in Contemporary History Research.Projects of the Center of Oral History: Dissent, University Students and Communist Functionaries in the so-called Normalization Period-Biographical Accounts. In: PROFANTOVÁ, Z. The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. VEDA, SAV, Bratislava 2006, s. 184-192.
 • VAŇEK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, FHS UK a COH ÚSD 2007, 224 s.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie a výzkum opozice v letech 1969-1989. In.: Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. (Eds. Devátá, M – Suk, J. – Tůma, O. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.-23. března 2007, s. 335-341.
 • VANĚK, Miroslav. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2008, 135 s.
 • VANĚK, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé..?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009. 3 svazky, 1306 stran.
 • VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha, Academia 2010, 640 s.
 • VANĚK, Miroslav. Those Who Prevailed And Those Were Replaced: Intervievinw On Both Sides of A Conflict. In: Donald A. Richtie (ed.), The Oxford Handbook Of Oral History. Oxford University Press 2011, s. 37–50

9. 12. 2010


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Němečtí odpůrci nacismu v Československu výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
European Remembrance Symposium in Prague (9-11 April 2014): Europe between War and Peace 1914–2004

více...