Rohlíková Slavěna

Hlavní stránka » Rohlíková Slavěna »

Titul: PhDr.

Narozena: 16.5.1949 v Praze

Pracoviště:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Vlašská 9, Praha 1

Kontakt:

tel.: 257 286 365
E-mail: rohlikova@usd.cas.cz

Vzdělání:

 • Střední knihovnická škola
 • Filozofická fakulta UK, katedra knihovnictví a vědeckých informací

Zaměstnání:

 • Ústřední knihovna patentové literatury (knihovnice)
 • TJ Tatran (referentka)
 • Knihovna Ústřední školy ROH (knihovnice)
 • Ústav školských informací (referentka)
 • Včela s.d. (servírka)
 • Fakulta sociální věd UK, odd. postgraduálního studia (referentka)
 • Ústav pro soudobé dějiny – od r. 1993 vedoucí knihovny

Osobní bibliografie:

 

Knižní vydání:

 • Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995 : výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990–1995. Sv. 1–2, Rejstříky / Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. – 419 s. ; 148 s.
 • Bibliografie k dějinám Československa 1969–1990 : demokratická revoluce v Československu 1989 / Zprac. Věra Břeňová a Slavěna Rohlíková. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. – 136 s.
 • Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999 : výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1996–1999 a doplňky za roky 1990–1995. Sv. 1–2, Rejstříky / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková ve spol. s Oldřichem Tůmou. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. – 395 s.
 • Czech and Czechoslovak History, 1918–1999 : a Bibliography of Select Monographs, Volumes of Essays, and Articles Published from 1990 to 1999 / Comp. and ed. by Věra Břeňová and Slavěna Rohlíková. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. – 475 s.
 • Transformace a rozdělení československé federace 1989/1990–1992 : studijní materiál pro účastníky konference / Připr. Věra Břeňová, Vilém Prečan, Jan Rychlík a Slavěna Rohlíková. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. – 66 s.

Články a časopisecká vydání:

 • Strana, stát a masmédia. – In: Manipulátoři. – Praha : FSV UK ; Boston : Boston University, 1992. – S. 52–85.
 • Bibliografie [česká a slovenská knižní produkce listopad 1989–prosinec 1992] / Sestavili Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 1, č. 1 (1993/1994), s. 135–171.
 • Bibliografie [česká a slovenská knižní produkce prosinec 1992–listopad 1993 a doplňky] / Zpracoval Oldřich Tůma, Slavěna Rohlíková. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 1, č. 2/3 (1993/1994), s. 381–408
 • Bibliografie [česká a slovenská knižní produkce prosinec 1993 – červen 1995] / Zpracovali Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 2, č. 2/3 (1995), s. 324–358.
 • Bibliografie [slovanská knižní a článková produkce 1990–1994] / Zpracovali Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 2, č. 4 (1995), s. 659–666.
 • Bibliografie [zahraniční (západní) knihy, sborníky a články z odb. časopisů a sborníků 1993–1995] / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 3, č. 1 (1996), s. 135–159.
 • Bibliografie [zahraniční knihy, sborníky a články z odborných časopisů 1994–1996] / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 3, č. 2/3 (1996), s. 381–391
 • Bibliografie [české a zahraniční (zejména slovanské) knihy, sborníky a články z odb. časopisů 1990–1996] / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 3, č. 4 (1996), s. 583–598.
 • Bibliografie [zahraniční knihy, sborníky a články 1990–1997] / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 4, č. 3/4 (1997), s. 585–626.
 • Bibliografie k soudobým dějinám : [české knihy, sborníky, články, recenze a polemiky z let 1996–1998] / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 5, č. 2/3 (1998), s. 373–447.
 • Bibliografie k soudobým dějinám : [zahraniční knihy, sborníky, články, recenze a polemiky z let 1996–1998] / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 5, č. 4 (1998), s. 588–617.
 • Cesta k demokracii ve státech bývalého sovětského bloku : výběr české a zahraniční literatury vydané v letech 1998–1999 / Zprac. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 6, č. 4 (1999), s. 654–661.
 • Bibliografie k soudobým dějinám : Zahraniční knihy, sborníky a články z odborných časopisů a sborníků 1998–2000 / Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková ; Spolupr. Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 8, č. 1 (2001), s. 209–237.
 • Bibliografie k soudobým dějinám : Zahraniční monografie, sborníky a články ze sborníků vyd. 1998–2001 / Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková ; Spolupr. Oldřich Tůma. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 8, č. 4 (2001), s. 839–857.
 • Výběrová bibliografie [Rozdělení Československa] / Zprac. Věra Břeňová a Slavěna Rohlíková. – In: Transformace a rozdělení Československé federace 1989/1990–1992 / Připr. Věra Břeňová. – Praha, 2002. – 66 s. – S. 61–66.
 • Vysídlení Němců z Československa : výběrová bibliografie literatury z let 1945–2001. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 9, č. 1 (2002), s. 168–194.
 • Bibliografie k soudobým dějinám : zahraniční monografie, sborníky a články vyd. 1999–2002 / Zprac. Věra Břeňová a Slavěna Rohlíková ve spolupr. s Oldřichem Tůmou. – In: Soudobé dějiny. – Roč. 9, č. 3/4 (2002), s. 654–692.
 • Bibliografie. – In: Za svobodu a demokracii. 3, Třetí (protikomunistický) odboj / Uspoř. Lukáš Babka. – Hradec Králové, 2002. – 400 s. – S. 363–399.

13. 2. 2006


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
Ústav pro soudobé dějiny uspořádal 14. listopadu 2014 v rámci Týdne vědy a techniky v budově Akademie věd konferenci k 25. výročí rozpadu východního bloku „Co po 25 letech od listopadu 1989 víme a nevíme?“

více...