Čelko Vojtech

Hlavní stránka » Čelko Vojtech »

Titul: PhDr.

Narozen: 26.7.1946 v Bratislavě

Adresa pracoviště:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1

Kontakt do zaměstnání:

tel: 257 286 353
E-mail: celko@usd.cas.cz

Odborné zařazení:

vědecký pracovník

Odborné curriculum:

 • 1964–1969 FF UK Praha, obor dějepis-hindština, prom. historik
 • 1969–1970 interní aspirant v Historickém ústavu ČSAV
 • 1970–1972 interní aspirant v Orientálním ústavu ČSAV
 • 1980 disertační práce: Volby 1935 na Slovensku
 • 1980–1984 postgraduální studium muzeologie na FF UJEP Brno, závěrečná práce na téma: Podíl spolku Excursionsclub na vzniku regionálních muzeí, publikované 1999
 • 1985–1993 Dům Slovenské kultury v Praze, od r. 1990 ředitel
 • od 1.4.1994 dosud Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Členství ve společnostech:

 • Československé dokumentační středisko (místopředseda správní rady)
 • Syndikátu novinářů ČR – Klub kultury (člen výboru)
 • Slovenský syndikát novinárov
 • Svaz českých filatelistů
 • Slovensko-český klub
 • Společnost přátel Mongolska
 • Společnost M.R.Štefánika (předseda)
 • Společnost bří Čapků
 • tajemník české části Česko-slovenské komise historiků
 • koordinátor české části mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol EUSTORY
 • Svaz bojovníků za svobodu

Badatelské zaměření:

 • středoevropské politické a kulturní dějiny XX. století, česko-slovenské vztahy a dějiny česko-slovenského exilu po roce 1948

Pedagogická činnost:

 • konzultant diplomantů a doktorandů českých a slovenských vysokých škol v oblasti česko-slovenských vztahů

Publikační činnost:

 • Články, studie, recenze a anotace v časopisech Soudobé dějiny, Masarykův lid, Zrkadlenie – Zrcadlení, Slovenské dotyky, Naše svedectvo, Tvorba a jinde
 • Slovenská krize 1947. In: Věci buďtež pozorovány… Kapitoly z národních dějin II.díl, Český rozhlas – vysílání pro školy, Praha 1992, s. 20–23.
 • Osobný archív Jozefa Lettricha darovaný Slovenskej národnej knižnici. In: Česko–slovenská historická ročenka, Brno 2004, s. 323–348.
 • Der Prager Frühling und die Studentenbewegung in der Tschechoslowakei. Erinnerungen einen Beteiligten. In: Am Rande des Bankrotts. Intelektuelle und Pedagogik in Gesellschaftskrisen der Jahre 1953, 1956, 1968 in der DDR, Ungarn und der ČSSR, Schneider Verlag, Hohengehren 2004, s. 21–23.
 • Začiatky emigrácie Jozefa Lettricha vo svetle korešpondencie s jeho osobným tajomníkom Mirom Haviarom. In: Poznal som svetlo a už viac nechcem tmu. Pocta Jozefovi Jabloneckému, Veda, vydavatelstvo SAV, Bratislava 2005, s. 135–142.
 • Odpovede Jozefa Lettricha na otázky Václava Havla. In: Česko–slovenská historická ročenka, Brno 2005, s. 259–261.
 • Návraty Milana Hodžu do historického povedomia slovenskej společnosti po roku 1989. In: Milan Hodža a integrácia strednej Európy. Veda, vydavatelstvo SAV, Bratislava 2006, s. 173–178.
 • Naše snahy, orgán Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov a jeho miesto v exilovej tlači. In: Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám, Ústav T.G. Masaryka, Praha 2006, s. 171–179.
 • Druhý zväzok reedície Samizdatu Jozefa Jablonckého. In: Česko–slovenská historická ročenka, Brno 2006, s. 427–432.
 • Cena národnej i vlastnej identity. In: Bukovská, Zuzana: Rozdané zostáva. Rozhovory s osobnosťami, ktoré zblížil Turiec. Neografia, Martin 2006, s. 258–266.
 • Stretnutie s Jozefom Bžochom. In: Osemdesiat Jozefovi Bžochovi. Vydavateľstvo Petit Press, Bratislava 2006, s. 126–127.
 • Milan Hodža: In Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů. Perseus, Praha 2006, s. 142–144.
 • Voľby 1946 očami pamätníkov. In: Na pozvání Masarykova ústavu 5, Masarykův ústav Archiv AV ČR, Praha 2007, s. 89–95.
 • Robert Kvaček – učiteľ, priateľ, kolega. Reminiscencie na študentské roky a čas trochu neskôr. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální historický sborník, VIII/2007, s. 292–298.
 • Milan Rastislav Štefánik. In: Historie paměť národa II. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost. Husův institut teologických studií v Praze, 2008
 • Slovenský Perikles Milan Hodža. In: Milan Hodža politik a žurnalista. Ústav politických vied SAV, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava 2008
 • Milan Hodža v spomienkach svojich súčasníkov napísaných po druhej svetovej vojne. In: Milan Hodža a agrárne hnutie. Ústav politických vied SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2008
 • Martin Rázus – parlamentné prejavy. In: Tvorba, roč. 18 (27), 2008, č. 2-3, s. 30-36.
 • História je pre mňa životnou otázkou – Jozef Jablonický: Samizdat o disente. In: Česko-slovenská historická ročenka, Brno – Bratislava 2007, s. 384-394.
 • Robert Kvaček – sedemdesiatpätročný. In: Česko-slovenská historická ročenka, Brno – Bratislava 2007, s. 363-367.
 • Parlamentné prejavy Martina Rázusa. In: Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Veda vydavateľstvo SAV, 2008 s. 163-178
 • Parlamentné prejavy Ferdiša Jurigu s.292-313 In: Ferdiš Juriga, ľudový smer slovenskej politiky. Ústav politických vied SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2009
 • Ivan Dérer-posledná etapa, s.621-630 In: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Ústav politických vied SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2010
 • Praha slovenská. Mapa slovenských miest v Prahe. Spoluautor Vladimír Skalský (autori legendy mapy). Zrkadlenie-Zrcadlení.číslo 2,VIII.ročník 2011. 63-104 s.
 • Zovšetkých strán, Zrkadlenie-Zrcadlení, Slovenský literární klub v ČR, Praha 2011

Editorská činnost:

 • Sám proti moci. Edice Eustory, sv. 1, USD AV ČR, Praha 2002.
 • Kamenná paměť mého kraje. Edice Eustory, sv. 2, USD AV ČR, Praha 2004.
 • Nejen hrdinové, nejen zbabělci. Edice Eustory, sv. 3, USD AV ČR, Praha 2006.
 • Milan Rastislav Štefánik 1880-1919. Zborník k 125. výročiu narodenia. Slovenský literárny klub v ČR, Praha 2005. Přednášková činnost: • Pravidelná spolupráce se slovenskou redakcí Radiožurnálu
 • My a oni. Edice EUSTORY sv.4, USD AVČR, Praha 2008
 • Večny nepokoj po-etika, K 75.jubileu Júliusa Vanoviča. Zostavili Miloš Kovačka, Beloslav Riečan, Vojtech Čelko. Tranoscius a.s. Liptovský Miluláš 2011, 175 s.
 • Zastavený čas. Příběh fotografie. 20. století očima pťedešlých generací. Edice Eustory, svazek 5, ÚSD AV ČR, Praha 2011. Spolueditor Petr Hofman

Přednášková činnost:

 • Přednášky o osobnostech česko-slovenského kulturního a politického kontextu v České republice a na Slovensku

Členství v redakčních radách:

 • Česko-slovenská historická ročenka
 • Slovenské dotyky
 • Soudobé dějiny

Vědecké stáže:

 • 1991 – studium organizace indického muzejnictví (Dillí – Kalkata – Madrás – Bombay)
 • 1992 – studium fungování nadací na stipendium Pro Helvetia (Zürich)
 • 1993 – dvouměsíční stáž v české a slovenské redakci rozhlasové stanice Deutschlandfunk (Köln am Rhein)
 • 1998 – 2010 – každoroční studijní pobyty na Slovensku, spojené se studiem v archivech a vědeckých institucích

Ocenění:

 • Medaile Alexandra Dubčeka za občiansku statočnosť 2009
 • Medaile Karla Čapka 2010
 • Cena Milana Hodžu za rok 2010
 • Cena Matteja Hrebendu 2010

29. 9. 2012


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Ahmed Jarlykapov
Igors Šuvajevs
Mara Kiope

Konference Národnostní a etnické minority v Lotyšsku, Ruské federaci a České republice. Historie a současnost. Praha 8. 10. 2014.

více...