Časopis Soudobé dějiny

Hlavní stránka » Časopis Soudobé dějiny »

SD2016Časopis Soudobé dějiny vychází od roku 1993 jako čtvrtletník, vždy s jedním dvojčíslem v rámci ročníku (registrován Ministerstvem kultury ČR 16. dubna 1993). Soudobé dějiny jsou odborný, od roku 1995 recenzovaný historický časopis o dějinách 20. století se zaměřením na témata spjatá s existencí Československa a České republiky v širokém mezinárodním kontextu. Na jeho stránkách se publikují studie, eseje, materiálové články, recenze, dokumenty, memoáry, zprávy o historických konferencích a knižní anotace. S výjimkou rubriky Horizont, vyhrazené pro překlady zahraničních statí, Soudobé dějiny přinášejí výhradně původní autorské příspěvky. Důraz se přitom klade na primární historický výzkum. Jednotlivá čísla časopisu jsou většinou strukturována kolem určitého tematického těžiště. Soudobé dějiny usilují o celkovou otevřenost tematickou, metodologickou, oborovou i žánrovou a vítají věcné diskuse či polemiky. Soudobé dějiny mají ambici oslovit nejen profesionální historiky a příbuzné odborníky nebo učitele dějepisu, ale také zaujmout širší veřejnost. Záměrem Soudobých dějin je přispívat k hlubšímu a odborně zdůvodněnému pohledu na nedávnou minulost, k obnovování společenské paměti, k prohlubování smyslu pro historickou reflexi a v neposlední řadě také k profilaci soudobých dějin jako svébytné historické disciplíny v České republice.

Časopis Soudobé dějiny vydává Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a z pověření ústavu jej řídí Oldřich Tůma a Milan Drápala (vedoucí redaktor) spolu s redakčním kruhem. O koncepci časopisu spolurozhoduje redakční rada jako širší konzultativní orgán. Hlavní statě jsou publikovány na základě odborného recenzního řízení.


Uvítáme Váš zájem o spolupráci s časopisem Soudobé dějiny, zejména pak Vaše anotace, recenze a zprávy o historických konferencích a podobných akcích (viz Informace pro autory). Časopis Soudobé dějiny si lze objednat  e-mailové adrese e-shop@usd.cas.cz nebo na telefonním čísle 257 286 347 (viz Předplatné).

 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)
Mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)
Mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)

Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu USD uspořádalo mezinárodní workshop “From Technocratic Socialism to Neoliberal Rule: Expert Cultures, Technocracy and Governance in East Central Europe 1960s-1990s” (Praha, 3-5. listopadu 2016)

více...