Bibliografické pracoviště

Hlavní stránka » Knihovna » Bibliografické pracoviště »

Sleduje obor soudobých dějin od roku 1918 do současnosti ve všech mezioborových souvislostech, to znamená ve vztahu k politickým, sociálním a hospodářským dějinám, k dějinám státu a práva, k filosofii, ekologii a d. vědním disciplinám.

  • V časopise Soudobé dějiny, v roč. 1 (1993) až 9 (2002), byly pravidelně uveřejňovány bibliografické soupisy zejména zahraniční literatury.
  • Česká produkce k soudobým dějinám byla zpracována kontinuálně ve 3 kumulativních bibliografiích pod názvem Bibliografie českých/československých dějin. Jsou zahrnuty monografie, sborníky a články z odborných časopisů a sborníků vydané od roku (1989)1990 do roku 2004.
  • Pro 19. a 20. mezinárodní kongres historických věd (Oslo 2000 a Sydney 2005) byly vydány 2 bibliografie Czech and Czechoslovak History. Všechny názvy zpracovaných dokumentů byly přeloženy do některého světového jazyka.
  • Pro redakci International Bibliography of Historical Sciences v Římě připravuje každoročně soubor záznamů české literatury k soudobým dějinám.
  • Průběžně zpracovává speciální tematické a personální bibliografie, které jsou publikované ve sbornících a odborných časopisech, event. v elektronické podobě. Např. k česko-německých vztahům, k českému, slovenskému a československému exilu po 2. světové válce, k Chartě 77, Pražskému jaru a počátkům normalizace apod.
  • Systematicky jsou excerpovány české a zahraniční odborné časopisy a sborníky. Báze článků je od r. 2003 vystavena na webových stránkách ÚSD a je 2x ročně aktualizovaná.
  • Do ASEP AV ČR (Automatizovaného systému evidence publikací) pravidelně zpracovává publikační výstupy pracovníků ÚSD.

 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Bruce Lockhart Lecture: Profesor Richard Overy (University of Exeter) přednáší dne 5. června o britské politické propagandě vůči okupované Evropě. 
Foto: Britské velvyslanectví
1. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 1). Proti směru hodinových ručiček: Albert E. Kersten (University of Leyden), Chantal Kesteloot (Centre for Historical Research, Brussels), Anita J. Prazmowska (London School of Economics and Political Science, London), Detlef Brandes (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf), Mark Cornwall (předsedající; University of Exeter) a Jan Bečka (FSV UK, Praha)
2. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 2). Zleva: Vít Smetana (koordinátor konference; ÚSD AV ČR, Praha), Jiří Ellinger (předsedající; MZV, Praha), Edita Ivaničková (HÚ SAV, Bratislava), Radoslaw Zurawski vel Grajewski (Univerzita Lodž), Viktoria Vasilenko (Belgorodská státní univerzita)

Mezinárodní historická konference CZECHOSLOVAKIA AND THE OTHER OCCUPIED NATIONS IN LONDON: The Story of the Exile Revisited after Seventy Years 6.-7. června 2013.

více...