Mezinárodní spolupráce

Hlavní stránka » Mezinárodní spolupráce »

Komitéty a komise
Český národní komitét historiků

Předseda: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Tajemník: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Česká část česko-slovenské komise historiků
Předseda: prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
Tajemník: PhDr. Vojtech Čelko

Česká část česko-rumunské komise historiků
Předseda: PhDr. Oldřich Tůma
Tajemník: RNDr. Jiří Jindra, CSc.

Český komitét pro dějiny vědy a techniky
Předsedkyně: doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.
Tajemnice: Mgr. Emilie Těšínská

Český národní komitét orální historie
Předseda: Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD
Tajemník: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

europeana


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Johanna Bockman: “1989 as a Thwarted Transition to Socialism: Mainstream Neoclassical Economists and their Socialist Programs”
Jan Drahokoupil: ”The ‘neoliberal’ strategy of economic transformation: Where did it come from and what were the alternatives?”
Konference 1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR uspořádaly ve dnech 2. a 3. října 2014 mezinárodní vědeckou konferenci „1989: Thinking Revolution in East Central Europe“ .

více...