Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek VI./2009

Hlavní stránka » Publikace » Soupis vydaných titulů » Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek VI./2009 »

bolsevism

Zdeněk Kárník – Jiří Kocian – Jaroslav Pažout – Jakub Rákosník: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VI. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Dokořán 2009, 269 s. ISBN 978-80-7285-142-3 (ÚSD) ISBN 978-80-7363-350-9 (Dokořán)

Dějiny Komunistické strany Československa představují zásadní a vysoce aktuální téma české a slovenské historiografie. Předkládaná kolektivní monografie je výstupem grantového projektu Grantové agentury ČR „Komunistická strana Československa a bolševismus“ řešeného v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Programově navazuje na publikace vydané v ÚSD v rámci projektu Grantové agentury Akademie věd ČR „Dějiny KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989“ vedeného prof. Zdeňkem Kárníkem, což se odráží jak v jejím názvu, tak i číslování. Publikace si klade za cíl přispět alespoň částečně k uspokojení poptávky po zpracování dějin této strany, jež hrála do roku 1948 významnou roli v československém politickém spektru a po únoru 1948 se stala monopolní držitelkou moci ve státě. Publikace je rozdělena do dvou částí. První, zaměřená na období do konce druhé světové války, obsahuje studie věnované postoji komunistické strany k otázce sjednocení levice před VII. kongresem Kominterny konaném v roce 1935, vlivu sovětské propagandy na utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu, dětství a studentským letům Alexeje Čepičky a represím vůči slovenským komunistům v letech 1939-1943. Do druhé „poválečné“ části pak byly zařazeny texty zabývající se rivalitou mezi komunistickou stranou a sociální demokracií v letech 1945-1948, sítí vazeb a způsoby vyjednávání v poúnorové komunistické straně na příkladu kontaktů mezi funkcionáři Krajského výboru KSČ v Brně a Okresního výboru KSČ Brno I v letech 1948-1952, převzetím sovětského modelu sociální správy v Československu v letech 1950-1956 a kulturní politikou vedení strany v letech 1962-1966.


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Johanna Bockman: “1989 as a Thwarted Transition to Socialism: Mainstream Neoclassical Economists and their Socialist Programs”
Jan Drahokoupil: ”The ‘neoliberal’ strategy of economic transformation: Where did it come from and what were the alternatives?”
Konference 1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR uspořádaly ve dnech 2. a 3. října 2014 mezinárodní vědeckou konferenci „1989: Thinking Revolution in East Central Europe“ .

více...