Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek VI./2009

Hlavní stránka » Publikace » Soupis vydaných titulů » Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek VI./2009 »

bolsevism

Zdeněk Kárník – Jiří Kocian – Jaroslav Pažout – Jakub Rákosník: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VI. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Dokořán 2009, 269 s. ISBN 978-80-7285-142-3 (ÚSD) ISBN 978-80-7363-350-9 (Dokořán)

Dějiny Komunistické strany Československa představují zásadní a vysoce aktuální téma české a slovenské historiografie. Předkládaná kolektivní monografie je výstupem grantového projektu Grantové agentury ČR „Komunistická strana Československa a bolševismus“ řešeného v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Programově navazuje na publikace vydané v ÚSD v rámci projektu Grantové agentury Akademie věd ČR „Dějiny KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989“ vedeného prof. Zdeňkem Kárníkem, což se odráží jak v jejím názvu, tak i číslování. Publikace si klade za cíl přispět alespoň částečně k uspokojení poptávky po zpracování dějin této strany, jež hrála do roku 1948 významnou roli v československém politickém spektru a po únoru 1948 se stala monopolní držitelkou moci ve státě. Publikace je rozdělena do dvou částí. První, zaměřená na období do konce druhé světové války, obsahuje studie věnované postoji komunistické strany k otázce sjednocení levice před VII. kongresem Kominterny konaném v roce 1935, vlivu sovětské propagandy na utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu, dětství a studentským letům Alexeje Čepičky a represím vůči slovenským komunistům v letech 1939-1943. Do druhé „poválečné“ části pak byly zařazeny texty zabývající se rivalitou mezi komunistickou stranou a sociální demokracií v letech 1945-1948, sítí vazeb a způsoby vyjednávání v poúnorové komunistické straně na příkladu kontaktů mezi funkcionáři Krajského výboru KSČ v Brně a Okresního výboru KSČ Brno I v letech 1948-1952, převzetím sovětského modelu sociální správy v Československu v letech 1950-1956 a kulturní politikou vedení strany v letech 1962-1966.


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Bruce Lockhart Lecture: Profesor Richard Overy (University of Exeter) přednáší dne 5. června o britské politické propagandě vůči okupované Evropě. 
Foto: Britské velvyslanectví
1. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 1). Proti směru hodinových ručiček: Albert E. Kersten (University of Leyden), Chantal Kesteloot (Centre for Historical Research, Brussels), Anita J. Prazmowska (London School of Economics and Political Science, London), Detlef Brandes (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf), Mark Cornwall (předsedající; University of Exeter) a Jan Bečka (FSV UK, Praha)
2. panel konference nazvaný The existence and challenges faced by the exile governments in London (part 2). Zleva: Vít Smetana (koordinátor konference; ÚSD AV ČR, Praha), Jiří Ellinger (předsedající; MZV, Praha), Edita Ivaničková (HÚ SAV, Bratislava), Radoslaw Zurawski vel Grajewski (Univerzita Lodž), Viktoria Vasilenko (Belgorodská státní univerzita)

Mezinárodní historická konference CZECHOSLOVAKIA AND THE OTHER OCCUPIED NATIONS IN LONDON: The Story of the Exile Revisited after Seventy Years 6.-7. června 2013.

více...