Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie.

Hlavní stránka » Publikace » Soupis vydaných titulů » Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. »

trojuhelnik

Miroslav Vaněk – Pavel Mücke, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, FHS UK – ÚSD AV ČR v.v.i. 2011, 296 stran (ISBN 978-80-87398-11-1 pro FHS; ISBN 978-80-7285-145-4 pro USD)

„Orální historie jako výzkumná metoda či obor si v českém prostředí v uplynulých patnácti letech nalezla cestu k řadě badatelek a badatelů zabývajících se nedávnou minulostí a významným způsobem přispěla k obohacení bádání politických, sociálních a také kulturních dějin. Autoři se v této knize snažili podat nejenom teoretický a historiografický náhled na problematiku orální historie, ale i shrnul i nejnovější trendy v oblasti metodologie a metodiky vedení rozhovorů v jejich analýze a interpretaci. Zároveň autoři touto formou zprostředkovali své osobní zkušenosti z dlouholetého bádání v oblasti novodobých a soudobých dějin.“


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
Věda a beletrie. Dva pohledy na minulost? (1. listopadu 2013, Dům umění města Brna) V rámci festivalu Týden vědy a techniky promluvili historik David Kovařík a spisovatelka Kateřina Tučková o spolupráci při přípravě dvou autorčiných historických románů, které vydalo brněnské nakladatelství Host.

více...