Mediální sítě, výzkum vizuální historie a jeho veřejná prezentace: Dvě případové studie z poválečné rekonstrukce

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Mediální sítě, výzkum vizuální historie a jeho veřejná prezentace: Dvě případové studie z poválečné rekonstrukce
/

Záznam z ústavního semináře, který se uskutečnil 23. 2. 2022 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Podíváme-li se na názvy dokumentárních filmů z let 1945 a 1946 (např. Budujeme na troskách, Na troskách vyrástá život, Země se vrací, Návrat k životu), je zřejmé, že chtějí zachytit (trans)formativní moment, v němž z traumatu válečné zkázy, v bilanci starého a budoucího, vzniká nová společnost. Poválečná vizuální kultura tak v letech 1945-55 vedle reflexe války přináší také vize moderní, technologicky, komunikačně a mezinárodně propojené společnosti. Seminář zprostředkuje poznatky mezinárodního výzkumného projektu Visual Culture of Trauma, Obliteration, and Reconstruction in Post WWII Europe (www.victor-e.eu), který zkoumá roli vizuální kultury, primárně nonfikčního filmu, v budování poválečné Evropy v letech 1944 až 1956. Na případových studiích pracovně-náborových kampaní a politiky vzdělávání vystupující představí metodologické možnosti vizuálně-historického výzkumu v nadnárodní perspektivě.

Hlavní hosté: Lucie Česálková (ÚSD AV ČR), Andrea Průchová Hrůzová (ÚSD AV ČR), komentují: Ivan Klimeš (FF UK) a Čeněk Pýcha (ÚSTR)

Pravidelný ústavní seminář se koná vždy poslední středu v měsíci od 16:00 ve studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve Vlašské ulici v Praze. Program naleznete na našem webu www.usd.cas.cz.

Tematické weby

Košík