Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků

Činnost oddělení se v souladu s koncepty tzv. mezinárodních a transnacionálních dějin (international a transnational history) soustřeďuje podél dvou hlavních výzkumných linií. Jedná se o výzkum globálních konfliktů a role Československa na mezinárodní scéně zhruba mezi lety 1938 až 1989 (exil v průběhu druhé světové války, druhý odboj, osvobození Československa, tzv. třetí exil). V této linii se zájem soustředí také na roli Československa v mezinárodním komunistickém hnutí a jeho postavení v rámci struktur tzv. východního bloku v průběhu studené války. Stále větší pozornost by měla být věnována i roli Československa a posléze České republiky v post-studenoválečném mezinárodní dění devadesátých let 20. století a dále po přelomu třetího milénia. Druhá tematická linie výzkumu se obecně věnuje dopadům globálních konfliktů na společnost, a to včetně etnických a sociálních transformací (zejména pak v příhraničních regionech Československa/České republiky po druhé světové válce), osudu přeživší židovské či romské populace a jejich inkluze do nové společnosti, to vše se snahou o náhled v širší mezinárodně-komparativní perspektivě.

Členové oddělení

vedoucí: Smetana Vít
Čapková Kateřina, Janáč Jiří, Kolenovská Daniela, Kovařík David, Maršálek Zdenko, Nosková Helena, Olšáková Doubravka, Sovilj Milan, Stach Stephan, Tůma Oldřich

Tematické weby

Košík