Pobočka Brno

Brněnská pobočka ÚSD byla zřízena v roce 2003. Vedle snahy o zapojení mimopražských badatelů do výzkumných úkolů ústavu bylo hlavním důvodem jejího ustavení umožnit soustavný výzkum archivních pramenů k soudobým dějinám uložených v moravských archivech. Pracovníci pobočky se soustřeďují na výzkum komunistického období československých dějin, na historii československého demokratického exilu po roce 1948, problematiku českých Němců a další témata.

Brněnské pracoviště ústavu úzce spolupracuje s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Univerzitou obrany v Brně, brněnskou pobočkou Historického ústavu Akademie věd, Centrem pro studium demokracie a kultury, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Mezinárodním politologickým ústavem i dalšími vědeckými a badatelskými pracovišti.

Knihovna pobočky shromažďuje naši a zahraniční literaturu k soudobým dějinám, dále se v ní nalézá rozsáhlý soubor československé exilové literatury, publikace a edice vydávané ÚSD, encyklopedické příručky, noviny a další materiály. Do archivu pobočky se podařilo získat cenný soubor dokumentů, které mají vztah k historii československého demokratického exilu po roce 1948 (pozůstalosti významných exilových pracovníků, exilové tiskoviny atd.). Zejména se jedná o archiv exilového nakladatelství Index z Kolína nad Rýnem. Knihovna i archiv jsou veřejnosti přístupné po dohodě.

Výzkumný tým

vedoucí: Pernes Jiří
Březina Vladimír, Kovařík David

Tematické weby

Košík