Pracovní skupina Česká společnost 1938–1948

Výzkum pracovní skupiny se soustřeďuje na řešení aktuálního výzkumného projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938–1948 (spoluřešitel Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných ekonomik), jež je založeno na kombinaci historických metod a sociologických přístupů. Projekt sleduje jak proměny vnitřní struktury a postavení průmyslového dělnictva, tak i jeho působení v roli společenského aktéra, jenž aktivně prosazuje své sociální, ekonomické a politické zájmy. Současně se pracovní skupina zabývá i dalšími dílčími tématy, která se zaměřují na problematiku kolaborace, odboje, činnosti politických stran a dalších společensko-politických uskupení ve sledovaném období.

Výzkumný tým

vedoucí: Kokoška Stanislav
Kocian Jiří, Pernes Jiří, Janák Dušan (externí spolupracovník), Státník Dalibor (externí spolupracovník)

Tematické weby

Košík