Pracovní skupina pro dějiny KSČ

Pracovní skupina se věnuje detailnímu výzkumu dějin Komunistické strany Československa (a její dceřiné slovenské organizace) a komunismu jako ideologie. Činnost pracovní skupiny se soustřeďuje na několik výzkumných okruhů: komunismus jako politické a sociální hnutí v období etablování KSČ na domácí politické scéně a v mezinárodním komunistickém hnutí; role KSČ v období instalace lidových demokracií po roce 1945; strukturní vztahy mezi KSČ a společností, státem a režimem v období 1948–1989; společenská pozice komunismu v období po roce 1989. Ve svém bádání spolupracuje s dalšími domácími a zahraničními specialisty.

Výstupy, informace o činnosti pracovní skupiny a otevřené diskusní fórum k řešené problematice jsou odborníkům i zájemcům z okruhu širší veřejnosti k dispozici na tematickém webu www.dejinyksc.usd.cas.cz.

Výzkumný tým

vedoucí: Kocian Jiří
Pernes Jiří, Pažout Jaroslav (externí spolupracovník), Rákosník Jakub (externí spolupracovník)

Tematické weby

Košík