Pracovní skupina pro dějiny parlamentarismu

Pracovní skupina se konstituovala kolem výzkumného projektu Federální shromáždění 1989–1992: Emancipace zákonodárné moci podpořeného v letech 2011–2013 GA ČR. Výzkum posledního československého federálního parlamentu po listopadu 1989 studuje profesionalizaci politiky, interakci parlamentu s médii a hledání nové pozice v politickém systému, to vše v době hledání nové podoby Československa jakožto federace dvou republik. Nalezené kontinuity s předcházejícími i následujícími obdobími vedou výzkumný tým k otázkám dalších transformací československých a českých parlamentů (např. v letech 1945–1948, 1968, v období pozdního státního socialismu či po vzniku samostatné České republiky) a k potřebě srovnání s dalšími federativními státy.

Pracovní skupina je součástí European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.Net), evropské organizace pro spolupráci a sdílení výzkumných výsledků z oblasti parlamentní historie.

Výzkumný tým

vedoucí: Gjuričová Adéla
Andělová Kristina, Suk Jiří, Zahradníček Tomáš

Tematické weby

Košík