Pracovní skupina Společnost a režim

Náplní badatelské činnosti skupiny je sledování vývoje a proměn české společnosti v období komunistického režimu. Aktuálně se výzkumné zaměření koncentruje především na problematiku širokého spektra rezistence společnosti vůči komunistickému režimu v Československu. Nejde při tom (a nebo především nikoli) o jevy, jež jsou v českém veřejném diskursu označovány termíny „třetí odboj“ či „disent“, jež vytvářejí příliš úzkou a deformující perspektivu v pohledu na mnohovrstevný a proměňující se vztah společnosti a režimu. Jde především o zachycení, identifikování, popsání, analyzování a interpretaci podob, zdrojů, proměn, cílů nejrůznějších projevů nesouhlasu, distance, kritiky či odporu, jež jednotlivci, sociální, profesní či věkové skupiny vůči režimu a jeho snahám a nárokům nejrůznějším způsobem (organizovaně, vědomě, spontánně, situačně) generovali – a samozřejmě i souvislosti tohoto širokého spektra jevů s výslednou podobou komunistického experimentu, tedy s jeho finálním zhroucením. Pozornost je ovšem věnována i řadě dílčích témat sociálního, ekonomického, kulturního a politického vývoje.

Výzkumný tým

vedoucí: Tůma Oldřich
Cuhra Jaroslav, Hoppe Jiří, Vilímek Tomáš, Vondrová Jitka

Tematické weby

Košík