Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků. Před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989

Jiří Hoppe, Jiří Suk

Kniha obsahuje dvě studie, které analyzují dva zcela odlišné sociálně-politické kontexty, v nichž se vytvářela dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků v roce 1968 a v roce 1989. Publikace je doplněna edicí vybraných dokumentačních materiálů.

HOPPE, Jiří – SUK, Jiří. Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků: před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989. Dvě historické studie doplněné edicí vybraných dokumentačních materiálů. Praha: Euroslavica, 2008. 165 s. ISBN 978-80-85494-82-2.

Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků. Před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Hoppe

Jiří Suk

Thematic webs

Basket