Občanské fórum. Listopad – prosinec 1989. Díl 1. Události

Jiří Suk

Práce poskytuje chronologický přehled základních událostí listopadové revoluce, rekonstruovaných z dostupných historických pramenů, literatury a svědectví současníků.

SUK, Jiří. Občanské fórum: listopad – prosinec 1989. Brno: Doplněk, 1997. 237 s. ISBN 80-85270-72-2.

Občanské fórum. Listopad – prosinec 1989. Díl 1. Události

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Suk

Thematic webs

Basket