Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa

Jiří Hoppe, Miloš Bárta

HOPPE, Jiří – BÁRTA, Miloš (eds.). Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa: sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2002. 134 s.

Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket