Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

E-mail:
brezina@usd.cas.cz

Telefon:
541 210 378, 608 751 216

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Výběrová bibliografie:

Tematické weby

Košík