doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

Address:
Externí spolupracovník

E-mail:
franc@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty v ÚSD:

Výběrová bibliografie:

 

Thematic webs

Basket