RNDr. Jiří Jindra, CSc.

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
jindra@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 341

Thematic webs

Basket