PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D.

Assignment:
Oddělení sociálních a kulturních dějin

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kokoska@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 373

Odborná praxe:

Specializace:

Výběrová bibliografie:

Souborné práce, edice a monografie:

Autorská spolupráce na výstavách a dokumentárních filmech (katalogy, scénáře, libreta):

Studie, referáty a časopisecké edice dokumentů:

Thematic webs

Basket