Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D.

Assignment:
Department of Social and Cultural History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kourova@usd.cas.cz

Vzdělání:

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Osobní bibliografie (výběr):

Výstavy, náměty a scénáře:

Thematic webs

Basket