Mgr. Michala Lončíková, Ph.D.

E-mail:
loncikova@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy (výběr):

Thematic webs

Basket