Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
sovilj@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 374

Odborné curriculum:

Odborné aktivity:

Badatelské zaměření:

Výběrová bibliografie:

Monografie:

Studie a články:

Recenze:

Thematic webs

Basket