Dr. des. Stephan Stach

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
stach@usd.cas.cz

Odborné curriculum

Badatelské zaměření

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí

Výzkumné projekty

Pedagogická činnost

Výběrová bibliografie

Články a studie

Osobní stránky na academia.edu

Thematic webs

Basket