doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.

Assignment:
Department of the History of Ideas and Conceptual History, Centre for the History of Sciences and Humanities

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
strbanova@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 617

Thematic webs

Basket