Mgr. Marcela Suchomelová, Ph.D.

E-mail:
suchomelova@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Thematic webs

Basket