Mgr. Emilie Těšínská

Assignment:
Department of the History of Ideas and Conceptual History, Centre for the History of Sciences and Humanities

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
tesinska@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 618

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Členství v institucích a komisích:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie (výběr):

Mezinárodní konference a workshopy (výběr):

Profesní životopis na stránkách Kabinetu dějin vědy

 

Thematic webs

Basket