Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Centrum orální historie, Pracovní skupina pro výzkum doby (post)covidové

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vanek@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 362

Vzdělání:

 • 2010: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě (prof.)
 • 2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (habilitace – doc.)
 • 2000: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.)
 • 1992: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Historie – český jazyk (Mgr.)
 • 1989: Pedagogická fakulta v Plzni, obor Pedagogika – psychologie (PaedDr.)
 • 1985: Pedagogická fakulta v Plzni, Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr.)

Zaměstnání, praxe:

 • 2017–2023: ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
 • 2008–dosud: garant studijního programu Orální historie – soudobé dějiny, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • 2005–dosud: vyučující na Katedře historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
 • 1996–dosud: vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
 • 2000–2017: vedoucí Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
 • 1992–1995: odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
 • 1990–1992: učitel, gymnázium, Praha
 • 1986–1990: učitel, základní škola, Praha

Ostatní odborná činnost:

Mezinárodní stipendia a stáže:

Vybrané výzkumné projekty (hlavní řešitel):

Vybrané výzkumné projekty (spoluřešitel):

Vybraná bibliografie:

Mezinárodní konference:

 • Scientific Conference Oral History of Borderlands pořádaná Remembrance and Future Center ve spolupráci s Center of Community Archives a Polish Oral History Association (Vratislav, Polsko, 7.–8. 6. 2022), příspěvek Oral historian in the pandemic: what to do, when you cannot do anything?
 • 20th International Oral History Association Conference s podtitulem Memory and Narration (Jyväskylä, Finland, 18–21. 6. 2018), příspěvek The Student Generation of 1989 from a Longitudinal Perspective: An Oral History 20 Years Later.
 • 49th Annual Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (Chicago, Illinois, USA, 9.-12. 11. 2017), příspěvek Us and Them, or Identification with the Political System.
 • 50th Annual Meeting OHA@50: Traditions, Transitions and Technologies from the Field (Long Beach, California, USA, 12.–16. 10. 2016), účast na roundtable 50th Anniversary Track — International perspectives @OHA 50.
 • 19th International Oral History Conference s podtitulem Speaking, Listening, Interpreting: The Critical Engagements of Oral History (Bangalore, Indie, 27. 6.–1. 7. 2016), příspěvek Global Oral History Development from the Czech Perspective.
 • XX. konference Etnológ a múzeum: Etnológ v teréne. K prameňom poznania pořádaná Slovenským banským muzeem (Banská Štiavnica, Slovensko, 21. – 23. 6. 2016), příspěvek s názvem Můžeme si být užiteční? Historik, etnolog, folklorista a orální historie.
 • 11th European Social Science History Conference (Valencia, Španělsko, 30.3.–2. 4. 2016), příspěvek Oral History between San Francisco1975 and Jinan 2015 and what next?
 • 49th Annual Meeting Oral History Association s názvem Stories of Social Change and Social Justice (Tampa, Florida, USA, 14.–18. 10. 2015), příspěvek Freedom, Heroes, and Those “litlte Czechs”.
 • International Conference Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity (Lodz, Polsko, 17.–18. 9. 2015), příspěvek Looking for Paths: Parallels and Intersections of Oral History in Central and Eastern Europe.
 • 22nd International Congress of Historical Sciences (Jinan, Čína, 23.–29. 8. 2015), organizace Evening Session s názvem Change of Value – Value of Change: Transforming Societies in Global Perspective via Oral History, příspěvek Why Are We Here? Oral History in Past and Future Perspectives.
 • 2nd Oral History Association of India Conference v Mumbai (17. 1.–19.1. 2015), příspěvek How did we live and how do we remember? The role of oral history in understanding of the communist past and contemporary transformation of the former states of Eastern bloc.
 • 2nd Winter School of Oral History, Center for Public History, Srishti School of Art and Design (Bangalore, Indie 7. 1.–16. 1. 2015); přednášky From Élites Research to Ordinary People. A short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996–2015; Us and Them. Identification with the Political System in Czech Society; účastník panelové diskuze Boundaries and Narratives s příspěvkem Boundaries in Czechoslovak Society 1945–1989.
 • 18th International Oral History Conference Power and Democracy. The Many Voices of Oral History (Barcelona, Španělsko, 9.–12. 7. 2014,) příspěvek We and They: Identification with the Political System; chair panelu Disruptions or Continuities? Approaches to Oral History Research of the Czech Society.
 • 10th European Social Science History Conference (Vídeň, Rakousko, 24.–26. 4. 2014), příspevek s názvem We and They: Identification with the Political System, chair panelu Public Memory Interventions.
 • 15th Annual Czech Studies Workshop (Chappel Hill, North Carolina, USA, 11.–12. 4. 2014), příspěvek Us and Them, or Identification with the Political System.
 • Winter School of Oral History, Centre for Public History, Srishti School of Art, Design and Technology (Bangalore, Indie, 11.–20. 11. 2013), příspěvky How Do We Live and How Do We Remember? Oral History and the Communist Past (12. 11. 2013); From Élites Research to Ordinary People. A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996–2011 (14. 11. 2013); dále účast na výroční konferenci Oral History Association of India, příspěvek Parallels, Divergences and Crossroads. Czech Oral History and Global Perspective (18. 11. 2013).
 • 18th International Oral History Conferences s podtitulem Power and Democracy. The Many Voices of Oral History (Barcelona, Španělsko, 9.-12. 7. 2014) pořádaná International Oral History Association, Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Memorial democratic, HAFO Ajuntament de Barcelona, příspěvky s názvem We and They: Identification with the Political Systemchair panelu: Disruptions or Continuities? Approaches to Oral History Research of the Czech Society form.
 • 10th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Vienna (Víděň, Rakousko, 23.-25. 4. 2014), příspevek s názvem We and They: Identification with the Political System, chair panelu Public Memory Interventions.
 • 15th Annual Czech Studies Workshop pořádený University of North Carolina at Chappel Hill (Chappel Hill, North Carolina, USA, 11.-12. 4. 2014), příspěvek s názvem Us and Them, or Identification with the Political System.
 • Winter School of Oral History (Bangalore, Indie, 11.–20. 11. 2013) pořádaná Centre for Public History, Srishti School of Art, Design and Technology; příspěvky s názvem How Do We Live and How Do We Remember? Oral History and the Communist Past (12. 11. 2013) a From Élites Research to Ordinary People. A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996 – 2011 (14. 11. 2013); dále účast na výroční konference Oral History Association of India, příspěvek z názvem Parallels, Divergences and Crossroads. Czech Oral History and Global Perspective (18.11. 2013).
 • 47th Annual Meeting Hidden Stories, Contested Truths. The Craft of Oral History, pořádaný Oral History Association (Oklahoma City, Oklahoma, USA, 9.–13. 10. 2013), příspěvek s názvemWork as a value. Of unemployment and bananas (1970-2012). An Oral History Project.
 • Conference Leaving or Staying: Personal Stories of 20th Cenutry Czech and Slovaks pořádána Museum of Czech adn Slovaks (Cedar Rapids, USA, 26.-27. 4. 2013), příspěvek How Do We Live?
 • Round Table: Oral History and Contemporary History pořádaného Department of History, Faculty of Arts, University of Chicago (Chicago, USA, 25. 4. 2013), příspěvek Czech Oral History Projects.
 • Round TableLeaving or Staying: Personal Stories of 20th Cenutry Czech and Slovakspořádaný Czechoslovak Society of Arts and Sciences ve spolupráci s Velvyslanectví ČR a Velvyslanectví SR (New York, USA, 23. 4. 2013), příspěvek Who, who did not leave.
 • Workshop Memory Between History and Contemporary Politics in East Central Europepořádaný University of Aarhus (Aarhus, Dánsko, 30.-31. 1. 2013), příspěvek On the Need for Heroes (Rather than Historians): At the Crossroads of Czech History, Memory and Politics.
 • 127th American Historical Association Annual Meeting (New Orleans, USA, 1.-6. 1. 2013) pořádaný American Historical Association, příspěvek How do we live and how do we remember? The role of oral history in understanding of the communist past and contemporary transformation of the former states of Eastern block.
 • 17th International Oral History Conference (Buenos Aires, Argentina, 3.-7. 9. 2012), příspěvekThe Real Winners of the Velvet Revolution? Research of Economic Management in Czechoslovakia in the Period of the So Called Normalization and Transformation.
 • 9th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Glasgow (Glasgow, Velká Británie, 11.-14. 4. 2012); příspevek s názvemEncounters and Passings. Czech Oral History in Global Perspective; chair panelu Corporate, Business and Organizational Oral History: The Issues and the Challenges.
 • 45th Annual Meeting s názvem Memories of Conflict and Disaster: Oral History and the Politics of Truth, Trauma, and Reconciliation pořádaného Oral History Association (Denver, Colorado, USA, 12.-16. 10. 2011), příspěvek s názvem Parallels and Intersecting Lines: Czech Oral History in Global Perspective.
 • Workshop Department of History and Area Studies, Aarhus University (Aarhus, Dánsko, 26. 9. 2011), vystoupení s referátem  Doing Oral History with the Power Elite – Theoretical and Methodological Perspectives.
 • Mezinárodní konference After Chernobyl (ZZF, iniciativou „Einheit in Vielfalt. Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas“ a Volkswagen Stiftung),  Potsdam, Německo (7. – 8. 4. 2011), příspěvek s názvem Chernobyl – a Crisis of Credibility: Relations Between the Regime and Society in Czechoslovakia in the late 80s.
 • 16th International Oral History Conference s podtitulem Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning / Entre el Pasado y el Futuro: Comprensión de la Historia y Memoria Oral(Praha, Česká republika, 7.–11. 7. 2010) pořádaná International Oral History Association, Českou asociací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií UK v Praze, vystoupení v panelu v rámci panelu Development of Oral History in East-Central and Eastern Europe after 1989 s příspěvkem A crossroads of Czech Oral History after 1989; předsedající v panelu I was Five in 1989… Personal Analisys and Construction of Generation Memory.
 • 8th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě Bijloke Site (Ghent, Belgie, 13.–16. 4. 2010), příspěvek s názvem Between the conservatists“ and the „investigators“. Oral history in the Czech Republic 15 years after and its current problems.
 • Mezinárodní konference Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují aneb teoretické a praktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (České Budějovice, 19. a 20. 11. 2009), příspěvek s názvem Sběrači, lovci a orální historikové.
 • A Development of Theory and Method in Czech Oral History After 1989, 15th International Oral History Conference s podtitulem Oral History – A Dialogue with our Times (Guadalajara, Mexico, 23.-26. 9. 2008) pořádanou International Oral History Association, Mexican Oral History Association, Universidad de Guadalajara a Centro Universitario de Ciencias Sociales y HumanidadesMemories behind the Machines, 7th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Lisbon, Faculty of Letters – Lisabon, Portugalsko (Lisabon, 26. 2. – 1. 3. 2008).
 • „Charter 77 Through the Eyes of the Communist Elite“ The 39th National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, New Orleans, USA, November, 2007.
 • Czech rock, alternative music, underground and punk aginst official culture in Czechoslovakia in the years 1960 – 1989, University of Texas, Austin, USA, November 2007.
 • The Impact of the November („Velvet“) Revolution on the Working Class in the Czech Republic. The Revolutionary Ideal. Transforming Community through Oral History. OHA, 41. Annual Meeting, Oakland, California, USA, October 2007.
 • Mezinárodní interdisciplinární workshop na téma Oral History of Communism v rámci IV. ročníku Goat Milk Festival of Memories (Bela Rechka – Bulharsko, 24.–26. května 2007), spoupořadatelství a spoluvystupování s Hanou Pelikánovou, Jitkou Svobodovou, Petrou Chrenkovou, Pavlem Mückem, Danielou Kolevou a Dianou Ivanovou
 • Orální historie a výzkum opozice v letech 1969 -1989. Mezinárodní vědecká konference k 30. výročí Charty 77, Praha, březen 2007
 • Seminář grantového projektu Naratívna každodenosť v kontextě historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnot pořádaného Ústavem etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Bratislava 27. a 28. 9. 2006), příspěvek s názvem Globalizace a digitální revoluce aneb Čtvrtá vývojová fáze orální historie.
 • 14. mezinárodní konferenci orální historie Dancing with memory: oral history and its audiences, která se konala 12. – 16.6. 2006 v Sydney, Austrálie, s příspěvkem Victors? Vanquished?: political elites and dissidents in the years of so-called normalization (1968-1989) in Czechoslovakia. Biographical interviews.
 • 6. European Social Science History Conference, Amsterdam, Holandsko, 22. 3. – 25. 3. 2006. Referát: The Acceleration of Events in Czechoslovakia efore November 1989. Political Elites and Dissidents in the years 1969 – 1989. Biographical interview.
 • 39. Mezinárodní konference Oral History Association, Providence, USA, 3.11. – 6.11. 2005. Referát: „Hope against Hope. Two Generations of Czechoslovak Disent“.
 • Mezinárodní workshop „Festival of Memories“, Bulharsko (Bela Rechka/Sofie – 20.5. -27. 5. 2005), Referáty: „Why Oral stories are so important for understanding our totalitarian past?“; „One hundered student revolutions – students in Prague, 1989 and the consequences“.
 • Mezinárodní konference „Malé dějiny velkých událostí“, Bratislava, Slovensko, 11.11. – 13. 11. 2004. Referát: Disent, univerzitní studenti a komunističtí funkcionáři v období tzv. normalizace – životopisná vyprávění.
 • The Fifth Michigan Czech workshop, University at Michigan, Ann Arbor, USA, 26. 3. – 28. 3. 2004. Referát: New Oral History: Current Projects at the Prague Institute of Contemporary History.
 • Mezinárodní konference World View. An International Program for Educators, „Eastern Europe: Traditions and Transitions, University of North Carolina, Chapel Hill, 10.3. – 11.3. 2004. Referát: Velvet Revolution: The End of Czechoslovakia.
 • Mezinárodní konference, Presence in the Past, Berlin, Německo, 10.5 – 14. 5. 2002, Referát: New Élites and Phenomenon so called Stolen Revolution.
 • Annual Meeting, Oral History Association, „At the Crossroads“, 11. 9.- 15. 9. 2000, Durham, USA, Referát: Students and the Collapse of Communism in Czechoslovakia-biographical stories.
 • Mezinárodní konference „Transnational Moments of Change in Postwar Europe“, Bellagio, Itálie, Conference Rockefeller Center, 2.10. – 6.10. 2000, Italy. Referát: The Role of International Contacts in the Development of a Green Opposition in Czechoslovakia.
 • Mezinárodní konference „Demokratická revoluce v Československu“, Praha 1999. Referát: Studenti v listopadu 1989.
 • Mezinárodní konference k výročí 650 let od založení University Karlovy, Praha 1998. Referát: Studenti v období pádu komunismu.
 • Mezinárodní konference „Plzeň – 700. výročí založení města a 50. výročí osvobození spojeneckými vojsky“, Plzeň 1995. Referát: Listopadové události 1989 v Plzni.
 • Mezinárodní konference „Totalitarismus a demokracie“, Varšava 1994, Polsko. Referát: Ekologie a totalitarismus.

Ceny a ocenění:

 • 2022: vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR, za zásluhy o rozvoj v oboru soudobé dějiny a orální historie
 • 2022: Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách, Akademie věd ČR
 • 2022: Stříbrná pamětní medaile Karlovy univerzity za významné dílo v oboru soudobých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově
 • 2011: cena Miroslava Ivanova
 • 2010: cena Břitva, kniha roku
 • 2006: Nakladatelství LN, kniha roku

Tematické weby

Košík