Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Centrum orální historie, Pracovní skupina pro dějiny československé společnosti

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vanek@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 362

Vzdělání:

Zaměstnání:

Ostatní praxe:

Zahraniční pobyty (visiting professor):

Přehled zahraničních stáží:

Výzkumné projekty:

Bibliografie:

Tematické weby

Košík