Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Assignment:
Department of Social and Cultural History, Oral History Center, Research Group on the History of Czechoslovak Society

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vanek@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 362

Vzdělání:

Zaměstnání:

Ostatní praxe:

Zahraniční pobyty (visiting professor):

Přehled zahraničních stáží:

Výzkumné projekty:

Bibliografie:

Thematic webs

Basket