Mgr. Jitka Vondrová, Ph.D.

Assignment:
Department of Political History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vondrova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 351

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné a grantové projekty:

Osobní bibliografie:

Monografie

Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970

Další edice

Články a studie

Thematic webs

Basket