Moc na vesnici: Politický život na Valašsku (1945–1954)

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Moc na vesnici: Politický život na Valašsku (1945–1954)
/

Záznam z ústavního semináře, který se uskutečnil 26. 11. 2021 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Politická moc v Československu po roce 1945 byla založena na radikálních příslibech národní jednoty, sociální rovnosti a politické participace všech občanů. Nově organizované národní výbory nahradily bezprostředně po osvobození starší správu a získaly výrazné pravomoci. Na místní úrovni tato změna vyvolala byrokratický chaos a odstranila instituce, které by mohly bránit nástupu diktatury komunistické strany. Současně ale poskytla občanům nové příležitosti podílet se na samosprávě svých obcí a zavedla politiku, která umožnila vesnickým komunitám do jisté míry odolávat tlaku státní moci na místní tradice a struktury neformální autority. Seminář se bude věnovat politickému životu a politické kultuře v poválečném období na Valašsku, které bylo regionem s výraznou identitou, specifickou historií a silnými místními vazbami.

Hlavní hosté: Mira Markham (University of North Carolina at Chapel Hill); komentář: Václav Kaška (FF MU, FF OU) a Jakub Šlouf (ÚSTR – Národní archiv); moderuje: Vítězslav Sommer.

Pravidelný ústavní seminář se koná vždy poslední středu v měsíci od 16:00 ve studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve Vlašské ulici v Praze. Program naleznete na našem webu www.usd.cas.cz.

Tematické weby

Košík