Centrum orální historie

Centrum orální historie (COH) bylo zřízeno v roce 2000 pro systematický rozvoj metody orální historie a její aplikaci v historiografii s cílem zabezpečit podmínky a standardy, jež jsou běžné na vyspělých pracovištích v zahraničí. Největší důraz je kladen na bádání o nedávné minulosti vedené v rámci nejrůznějších projektů za využití orální historie. V kontinuitě s předešlými projekty Centrum i nadále ve svém výzkumném zaměření usiluje o zmapování méně badatelsky zpracovaných sfér života naší společnosti jako celku, případně některých jejích entit, v delším časovém úseku soudobých dějin. Centrum udržuje velmi intenzivní mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými institucemi a výzkumnými týmy v zahraničí, které jsou sdruženy v International Oral History Association (IOHA) a Oral History Association (OHA). Vedle základního výzkumu se pracovníci a pracovnice Centra zaměřují také na vzdělávací činnost (navazující magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií UK, jednorázové výukové semináře, přednášky apod.) a poskytování teoreticko-metodologických konzultací a servisních služeb badatelům a zájemcům o orální historii z České republiky i ze zahraničí. Centrum současně spravuje vlastní i do péče svěřené sbírky orálně-historických rozhovorů, provádí jejich inventarizaci, digitalizaci, archivaci a vybrané sbírky zpřístupňuje také zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Výzkumný tým

vedoucí: Hlaváček Jiří
Bortlová#Vondráková Hana, Fikarová Lucie, Krátká Lenka, Mücke Pavel, Schindler-Wisten Petra

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Podrobnější informace k řešeným projektům naleznete na stránkách COH.

Tematické weby

Košík