Centrum orální historie

Centrum orální historie (COH) bylo zřízeno v roce 2000 pro systematický rozvoj orální historie a její aplikaci v historiografii s cílem zabezpečit podmínky a standardy, jež jsou běžné na vyspělých pracovištích v zahraničí. Největší důraz činnosti COH je kladen na bádání o nedávné minulosti vedené v rámci nejrůznějších projektů za pomoci orálně-historického výzkumu. V kontinuitě s předešlými projekty Centrum orální historie i nadále ve svém výzkumném zaměření usiluje o zmapování méně badatelsky zpracovaných sfér života naší společnosti jako celku, případně některých jejích entit, v delším časovém úseku soudobých dějin (např. dějin jednotlivých profesních skupin, chalupářské subkultury, společenských aspektů dějin rockové a alternativní hudební scény, dějin československého exilu a emigrace apod.).

COH udržuje velmi intenzivní mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými institucemi a výzkumnými týmy v zahraničí, které jsou sdruženy v International Oral History Assocation (IOHA) a také v Oral History Association (OHA). Dlouhodobě usiluje o získání podpory pro realizaci komparativního mezinárodního projektu s pracovním názvem „Žili jsme v socialismech“, jenž by měl zachytit a interpretovat zkušenost občanů zemí bývalého východního bloku s dobou komunistických režimů a obdobím postkomunistické transformace.

Vedle výzkumu se COH zaměřuje i na vzdělávací činnost (systematická výuková činnost na Fakultě humanitních studií UK, jednorázové semináře, přednášky apod.) a na poskytování teoreticko-metodologických konzultací a servisních služeb badatelům a zájemcům o orální historii z ČR i ze zahraničí. Zároveň COH spravuje vlastní i do péče svěřené sbírky rozhovorů, provádí jejich inventarizaci, digitalizaci a archivaci. K vybraným sbírkám se vytváří prostřednictvím  digitálního archivu on-line badatelský přístup.

Výzkumný tým

vedoucí: Schindler-Wisten Petra
Bortlová#Vondráková Hana, Hlaváček Jiří, Krátká Lenka, Mücke Pavel, Vaněk Miroslav, Marková Lucie, Wohlmuth Petr

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Podrobnější informace k řešeným projektům naleznete na stránkách COH.

Tematické weby

Košík